kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Toks bus raupsuoto (žmogaus) įstatymas, jo išsityrinimo dieną, jis turi būti nuvestas pas koheną. Ir išeis kohenas iš stovyklos, ir apžiūrės kohenas, ir štai – išgijo raupsuotas nuo savo raupsų“ (Vajikra 14 – 2, 3).

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
3.

Ketvirta pakopa

Vykdyti priedermės „daryk“, ir tai :

1. Cicitas;


2. Tfilinas;


3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;


4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;


5. Sūnaus apipjaustymas;


6. Gmilut chasadim - atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;


7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);


8. Šmone esre maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;


9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;


10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;


11. Labdara;


12. Nelauktos ir slaptos dovanos;


13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.Penkta pakopa

Toros papročių laikymasis, ir tai:

1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;


2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;


3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;


4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.

.