kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ככל שאדם מבין שלשם שמים הוא דבר חשוב, האמת - שהקיום שלא לשם שמים הוא חשוב הרבה יותר. רב ברוך אשלג ע''ש בעל הסולם. Kiek žmogus supranta, kad Toros vykdymas „Dangaus vardu“ yra labai svarbus dalykas, iš tikro Toros vykdymas (pradžioje) ne „Dangaus vardu“ yra žymiai svarbesnis dalykas. (Ravas Baruchas Ašlagas Baal Sulamo vardu).

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
3.

Ketvirta pakopa

Vykdyti priedermės „daryk“, ir tai :

1. Cicitas;


2. Tfilinas;


3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;


4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;


5. Sūnaus apipjaustymas;


6. Gmilut chasadim - atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;


7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);


8. Šmone esre maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;


9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;


10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;


11. Labdara;


12. Nelauktos ir slaptos dovanos;


13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.Penkta pakopa

Toros papročių laikymasis, ir tai:

1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;


2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;


3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;


4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.

.