kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • המתבאר, שאי אפשר כלל להציג לעינינו כח, כבחינת נושא, העומד, ונח, וקיים לעצמו. אלא כבחינת נשוא, כלומר, בה בשעה שהפעולה מתקיימת במציאות - באותה שעה מתגלה ה"כח" בתוך הפעולה. בעה''ס, חרות Todėl negalima suprasti dalyko, kai jis yra tik potenciale, t.y. kai jis dar „ilsisi“ ir egzistuoja pats iš savęs.Ir kai šis dalykas „pradeda veikti“, tada jis pradeda realiai egzistuoti, t.y. tada šis potencialas atsiveria. (Baal Sulamas, „Laisvė“)

שערי הקדושה חלק א שער ה  

Šventumo vartai Pirma dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
3.

Ketvirta pakopa

Vykdyti priedermės „daryk“, ir tai :

1. Cicitas;


2. Tfilinas;


3. „Šma“ skaitymas du kartus per dieną;


4. Pagarba Šabatui su visomis smulkmenomis;


5. Sūnaus apipjaustymas;


6. Gmilut chasadim - atsidėkojimas gerumu, ligonių lankymas, svečių priėmimas;


7. Linkėjimas šalom (taikos ir santarvės);


8. Šmone esre maldos sakymas su intencija ir džiaugsmu;


9. Prasikaltusio artimo pateisinimas;


10. Teisingi, teisėti ir sąžiningi sandėriai bei prekyba;


11. Labdara;


12. Nelauktos ir slaptos dovanos;


13. Pastovaus laiko Toros mokymuisi dieną ir naktį nustatymas, atitinkantis visas priedermes.Penkta pakopa

Toros papročių laikymasis, ir tai:

1. „Šma“ virš lovos sakymas su intencija;


2. Kėlimasis po vidurnakčio pergyventi (gedėti) dėl Šchinos (esančios „dulkėse“ ir nepagarboje); dėl Šventyklos sugriovimo, užsiiminėti Tora;


3. Stengimasis matyti Kūrėją visur, kad nenusidėti, parašyta „visuose savo keliuose pažink Jį“;


4. Sielos susiliejimas su Kūrėju, ir neatsitraukimas nuo to nei akimirkai.

.