kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

שערי הקדושה חלק א שער ו  

„Šventumo vartai“ Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
1.

Šie „vartai“ apima ir apibendrina viską, kas paminėta anksčiau.
Taip pat nurodoma, kaip turi elgtis visais atvejais žmogus,
esantis pakopoje chasidas, kad nesukluptų.
Iš tikro sūnau, klausyk viską aš tau liepsiu ir paruošk save Kūrėjui, Izraelio Dievui.

Kiekvieną naktį, eidamas miegoti, prisimink, kad miegas, tai „mažoji mirtis“ ir tai primena tikrą didžiąją mirtį.
Įsižiūrėk į visus veiksmus, kuriuos atlikai šią dieną.
Ir jei yra tarp jų blogų veiksmų, pripažink tai, nes tai teisingas kelias, pripažinti (išpažinti) savo nuodėmes.
Priimk ant savęs „Dangaus karalystės jungą“, skaitant „Šma“ virš lovos,
pakeldamas į viršų savo sielą žodyje אחד.
Paskui patikėk savo dvasią į Kūrėjo rankas, sakydamas:
„Į Tavo rankas patikiu savo dvasią“ (Tehilim 31 – 6),
lyg esant tikrai mirčiai.

Apie tai pasakyta:
„Ir dvasia sugrįš pas Kūrėją“ (Kohelet 12 –7).
Tačiau dabar miegant, t.y. esant „mažajai mirčiai“, atiduodama siela Kūrėjui kaip „užstatas“,
kad būtų gražinta rytą iš naujo (atnaujinta) į negyvą kūną.
Miegoti reikia su baime ir virpesiu, nes dvasia kyla pas Kūrėją, atsiskaityti už visus dienos darbus, kalbas ir mintis.
Todėl nenukreipk širdies į tuščius apmąstymus, ar tuščias kalbas,
kol užmigsi su minėta baime.


Kai žmogus atsikelia iš miego po vidurnakčio, jis turi greitai šokti iš lovos, lengvai kaip erelis. Tinkamai padaryti rankų apiplovimą, kad pašalinti iš kūno „netyrą dvasią“.
Po to iškart palaiminti, šlovinti ir dėkoti Kūrėjui, kad grąžino žmogui sielą, nežiūrint į daugelį jo nuodėmių, ir kad ši mirtis netapo tikra mirtimi.
Iš tikro žmogaus siela buvo sugrąžinta į mirusį kūną, labiau atnaujinta ir sustiprėjusi nei anksčiau.
Ir kad pernelyg nepasiduoti džiaugsmui, žmogus turi pergyventi dėl „Šchinos tremties“ ir Šventyklos sugriovimo.
Juk pats Kūrėjas liūdi ir gedi dėl to.
Iš tikro tavo ir tavo tėvų nuodėmės sąlygojo tai, ir kol kas Šchina dar „nepakilo“ iš kritimo.
Ir tu iki šiol dar neištaisei savo blogų darbų, kurie ir sąlygojo šį Šchinos kritimą, nes tu pats (atvirkščiai nei Šchina) kritai į lovą ir pakilai kaip anksčiau pilnas jėgų.
Žmogus turi nusipelnyti paguodos už Cioną ir Šchinos džiugesio su visais gedinčiais dėl jos...
Paskui žmogus turi iki aušros užsiimti Žodine Tora, kiek išgali, nes to užsiėmimo dėka, jis pritraukia šviesą Šchinai, esančiai kritime.


Ir iš kart su pirma aušra tu turi greitai bėgti į maldos namus, nes jau Šchina yra aplenkusi tave.
Iš tikro Šchina jau laukia tavo maldos ir šlovinimo, kuriais tu pakelsi ją iš „kritimo“ ir sugrąžinsi į Cioną, kaip ir anksčiau.
Ir nors tu vienas negali Jai pilnai padėti šiame „silpnume”, tačiau stenkis visomis savo jėgomis.
Sustiprink Šchiną ir pakelk Ją iš „dulkių”, ir nors tavo indėlis yra mažas,
bet Jai jis yra labai svarbus.
Kaip užmokestį, Ji taip pat išklausys tavo maldą, ir išpildys tavo prašymus.
Todėl, sūnau, tegul maldos metu tavo mintys visada būna visiškai švarios ir teisingos!
Tegul būna teisinga intencija ir džiaugsmas, kad tu gali suteikti gerumą savo Šeimininkui.
Ir tegul tavo prašymai nebūna vien tik asmeniniai (egoistiniai).
Tu turi atrodyti kaip vergas, pas kurį nėra asmeninio gyvenimo, o visas gyvenimas tik dėl savo Pono.
Ir jei pašauksi Jį iš tiesų teisingai, Jis bus artimas tau, kaip parašyta:
„Artimas Kūrėjas visiems šaukiantiems Jį tiesoje“ (Tehilim 145 – 11).
Ir dar parašyta:
„Nes visas širdis tikrina Kūrėjas ir žino visus širdies norus“ (Divrei Hajamim1 28 –9), t.y. žino visus, tikrai ieškančius Jo.
Todėl, jei ieškosi Jo iš tikro – rasi.


Ypač kai prisipažinsi ir išpažinsi prieš Jį visas savo nuodėmes po maldos „Šmone esre”,
arba po palaiminimo „Jis girdi maldą“, ir iš visos širdies norėsi nebesugrįžti vėl prie savo klaidų.
Juk Jis žino viską, kas yra atverta ir kas yra paslėpta, mato kas yra širdyje ir tavo viduje.
Taip pat ir „kritime veidu žemyn“, t.y. posme:
„Jo į Tave Kūrėjau keliu savo sielą“, būk pasiruošęs atiduoti už Torą ir priedermes net gyvybę.
Tada iš tikro bus atleistos visos tavo nuodėmės, nes „širdis” ir „burna” bus tapatūs.

Ir kai pasimeldei deramai ir su baime, bei įgavai jėgų, tada yra laikas Toros mokymuisi „lišma“ (dėl pačios Toros).
Jokiu būdu nekeisk savo nustatyto mokymosi laiko, net jei yra neatidėliotini reikalai, netgi per prievartą.
Ir kaip užmokestį, parodys tau Kūrėjas Cione nuostabiuosius Dangiškos „Ješivos vartus“.