kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

שערי הקדושה חלק א שער ו  

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
2.


Po to pastiprink save saikingai valgiu: duona su druska ir vandeniu.
Teisuolis valgo tik tiek, kad galėtų išlaikyti sielą kūne.
Tikrasis teisuolio valgis – tai sielos dvasinis maistas.
Taip pat tavo „kūniškas“ valgis turi būti Dangaus vardu,
t.y. kad sustiprinti žmogų Kūrėjo darbui. Kaip parašyta:
„Visuose savo keliuose pažink Jį“ (Mišlei 3 – 6).
Su baime stovėk prie savo stalo, kuris sulyginamas su aukuru, nes prie Karaliaus stalo tu valgai.
Iš tikro tavo stalas turi būti „aukuru“, atperkančiu tavo nuodėmes, tu turi valgyk saikingai.
Taip tu susilpninsi „klipą“ (lupeną), kuri yra „aptraukusi“ maistą (dvasiniame sielos lygyje).
Tam tikslui perskaityk citatą iš Toros, Mišnos ar psalmės, ir paskelbk: „Čia stalas, kuris yra prieš Kūrėją“.
Taip „blogio instinkto“ jėgos susilpnės ir pasitrauks nuo tavęs.
Taip pat Toros dėka sustiprės tavyje „protinga (dvasinė) siela“,

nes Tora yra „sielos maistas“.


Ir kai pavalgysi kasdieninio maisto, maitinančio kūną ir Toros, maitinančios sielą, „neapvok“ Kūrėjo, priskirdamas viską sau.
Pasakyk palaiminimą maistui su ypatingu džiaugsmu,
kaip žmogus, gaunantis iš artimo didelę dovaną.
Kaip mes sakome:

„Dėkojame Tau už Torą, kurią mokai mus, ir už maistą,
kuriuo maitini ir aprūpini mus“.
Ir kaip užmokestį už tai, Kūrėjas atidarys tau savo „lobyną“, ir aprūpins tave visada savo „dosnia ranka“.
Paskui ieškok širdyje, ar gali dar įvykdyti kokią nors naują priedermę, 248 sielos organų užbaigimui, arba „patobulinti“ seną priedermę, kad pridėti jai užmokestį.


Tada eik į savo darbą ar į prekybą ir būk pilnas absoliutaus tikėjimo, bei pasiruošęs dirbti be jokios apgaulės ir sukčiavimo.
Nenorėk savo darbu pralobti, o norėk tik aprūpinti šeimos poreikius.
„Padaryk Toros mokymą pastoviu, o kasdieninį darbą laikinu užsiėmimu“.
Iš tikro pas tą, kas didina (prekybą), nebus pertekliaus, o tas kas mažina, tam netruks.
Nesistenk gauti „dovanų“ (kyšių) iš žmogaus praturtėjimui, nes „nekenčiantis dovanas, gyvens“.
Tik Kūrėjas nuskurdina ir praturtina, tik Jis vienas duoda tau jėgų pasiekti gerbūvį.
Todėl pilnai pasitikėk Kūrėju su meile ir Jis aprūpins, pramaitins tave.
Visą dieną tegul bus prieš tave Kūrėjo baimė, kad nenusižengtum priedermėje „nedaryk“.
Ir ypač saugokis blogų savybių (midot), kurios yra kaip „mielės materialumo tešloje“, labai susilpnina žmogaus atsakomybę.

Dalykai, kurių reikia ypatingai saugotis

1. Saugokis nuo visų rūšių pykčio.

2. Saugokis priekabumo (perdėto griežtumo) ypač su namiškiais.

3. Saugokis didybės.

4. Jei tave kas nors sugėdins, neatsakyk jam.

5. Įžeidinėjamas, stenkis neįsižeisti, apie tai parašyta: „Mylintys (Kūrėją) yra tvirti, kaip saulės
patekėjimas” (Šoftim 5 – 31).

6. Priimk kiekvieną žmogų su džiaugsmu, net jei jis nekenčia tavęs, taip padarysi jį, mylinčiu
tave.

7. Visos tavo kalbos turi būti ramios ir nepakeltu balsu.

8. Neperženk pykčio ribos.

9. Pašalink iš širdies liūdesį ir rūpesčius, nutolink blogį nuo savęs, nes tai spąstai šventumui.

10. Bėk nuo valdžios (nuo valdininko pareigų), nes jos trumpina tavo gyvenimo metus.

11. Tolinkis nuo tuščių kalbų.

12. Tolinkis nuo melo.

13. Venk pataikavimo.

14. Venk pašaipos (šaipymosi).

15. Tolinkis nuo apkalbų.

Šios visos grupės nepamatys Šchinos veido pasaulyje, kuris ateis.