kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שערי הקדושה חלק א שער ו  

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
3.

Žmogus turi labai „prisirišti” prie:

1. Nuolankumo, kuris atveda prie šventos dvasios.

2. „Užsikimšk ausis”, kad negirdėtum lašon hara (blogų kalbų) ir apkalbų.

3. Būk kaip „kurčias” tuščiom kalbom, atverk burną tik Toros

žodžiams ir priedermėms,
bei būtiniems dalykams.

4. Kiekvieną žmogų priimk su šypsena ir maloniu tonu.

5. Nesididžiuok savo gerais darbais prieš kitus, nes prarasi užmokestį ir gausi bausmę.


Būk atsargus „mincha” (popietinėje) maldoje,
nes Elijahu gavo atsakymą būtent per „mincha” maldą.
Ir dar, tai absoliutaus teismo laikas, nes „pasisuko” diena ir pailgėjo „vakaro šešėliai”.
Tačiau labiausiai saugokis „aravit” (vakarinėje) maldoje, nes jau tamsa užklojo žemę.
Tada visi „kenkėjai” yra pasiruošę „prilipti” prie žmogaus kūno ir sielos,
kai ji ruošiasi pakilti ataskaitai prieš Kūrėją.
Yra ir kitų dalykų, kurie smulkiau išvardinti „Penktuose vartuose”.


Dabar nustatysime bendrus „vaistus“, kaip galima išsigelbėti (išsigydyti) nuo „sielos negalavimų“ (abejonių).
Iš tikro neteisingas žmogaus supratimas sukelia tris dalykus (klaidas):


Pirmas.

Materialumas sąlygoja žmogui užmiršti tiesą, kad visko pagrindas yra dvasingumas, ir tai atveda prie nuodėmės.


Antras.

Žmogus prisimena, kad svarbiausia yra dvasingumas, bet skaito save jau labai „pasistūmėjusiu“ dvasingumo pusėn ir turinčiu didelį dvasingumo „bagažą“.


Trečias.

Net jei ir prisimina ir saugosi nuo pirmų dviejų suklydimų, žmogaus širdyje gimsta klausimas:
„Ką valgysim sotumo metais“?
Tai reiškia žmogus klausia: kokia iš vis yra dvasingumo prasmė?
Ir šitas suklydimas yra iš visų sunkiausias, todėl, sūnau, padaryk šiuos dalykus,
kad apsisaugotum nuo šių Izraelio nuodėmių (Israel ישר אל „tiesiai į Kūrėją“).


Prieš pirmą klaidą:

Visada turėk „prieš akis“ (kontroliuok save), ką reikia kalbėti, ir ką reikia daryti.
Nekalbėk ir nedaryk nieko, netgi paprastų žodžių ar veiksmų, prieš tai jų „nepasvėręs“ mintyse. Žinome, kad „skubotas vaisius“ yra labai kartus ir jau nieko nebegalima sugrąžinti.


Prieš antrą klaidą:

Visada tegul būna „Kūrėjo baimė“ prieš tavo akis, tegul būna „prieš tave“ tavo mirties ir „įėjimo“ į kapą diena.
Taip pat prisimink gehinomo (pragaro) teismo dieną, ir „Viso pasaulio teismo“ dieną.
Visų šių dalykų labai bijojo net pranašas Šemiuelis, kuris yra lyginamas su Moše ir Aronu. (Talmudas, Chagiga 4 – 72).


Prieš trečią klaidą.

Įšsiugdyk garantiją ir pasitikėjimą tiesa, kad „Kūrėjo akys“ apžvelgia visus žmogaus žingsnius,
ir atlygina kiekvienam pagal darbus.
Ir galiausiai ne žmogaus valioje „pakilti“, ar „nukristi“, nes „ne lengvam – šuoliuoti“.
Taip pat visus norus ir lūkesčius nukreipk į Jį, kaip sakome Roš Hašana maldoje:
„Palaimintas tas, kas neužmiršta Tavęs, ir žmogus, besistengiantis dėl Tavęs.
Nes, ieškantys Tavęs, niekada nesuklups, ir nedings amžiams pasitikintys Tavimi“.


Tiek paaiškinimų pakanka, kad nukreipti žmogų būti „teisuoliu“ ar „chasidu“.
Toliau panagrinėsime išminčių nurodymus, einat šiuo keliu,
taip pat bausmes žmogui, einančiam negeru keliu.
Ir užmokestį, ateinantį pas žmogų nedelsiant, jei žmogaus visi troškimai yra tik Toroje ir priedermėse.