kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • על פי הוראתם של הענפים הללו על שרשיהם שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהי' נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לעיל. בעה''ס, מהות חכמת הקבלה Dvasinės „šakos“ nurodo į savo „šaknis“, kurios būtinai egzistuoja aukštutiniame pasaulyje. Ir nėra jokio dalyko „apatiniame“ pasaulyje, kaip atitikmuo, neišeinančio iš „aukštutinio“ pasaulio, pagal „spaudo“ ir „atspaudo“ pavyzdį, kaip yra paaiškinta aukščiau. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

שערי קדושה חלק ב שער ה 

Šventumo vartai Antra dalis. Penktieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį
Apie uždraustas (blogas) savybes


2.

Šaipymasis.
Tai yra viena iš keturių grupių, kurioms neleista pamatyti Šchinos veidą.
Pasakė mūsų mokytojai:
„Kiekvienas pašaipūnas krenta į gehinomą“ (Talmudas, Avoda zara).
Ir dar:
„Jei žmogus sėdi, nieko neveikdamas, tai yra, kaip pašaipūnų sueiga“(Avot 3 – 2).
Tačiau toliau parašyta:
„Jei žmogaus noras tik Toroje... bus kaip medis, pasodintas prie vandens“.


Taip pat pasakė mūsų mokytojai:
„Kiekvieną dieną balsas iš viršaus sako: vargas žmonėms neįvertinantiems Torą“ (Avot 6 – 2).
Ir dar pasakyta:
„Nes Kūrėjo žodį paniekino“ (Talmudas, Sanhedrin).
Iš tikro, „jei žmogus nukreipia širdį į dykinėjimą, jis stato į pavojų savo sielą“ (Avot, 3 – 45),
todėl Tora perspėja:
„Saugokis šito“ (Dvarim 4 – 9).


Pasakė mūsų mokytojai:
„Žmogus gali išvengti teismo tik Toros pagalba“(Talmudas, Sanhedrin).
Kaip pasakyta: „Užpilk vandeniu ginčo pradžią“ (Mišlei 17 – 14).
Ir dar:
„Užsiiminėk Tora dieną ir naktį, tada bus pasisekimas tavo keliuose,
ir tada ateisi į protą“ (Jehošua 1 – 8).
Mokytis Toros reikia kiekvieną akimirką, minutę, valandą, dieną,
jei žmogus atsitraukia nuo Toros žodžių, apie tai pasakyta:
„(Šio) trūkumo (jau) negalima suskaičiuoti (ištaisyti)“ (Kohelet 1 – 15).
Tai pat pasakyta:
„Štai dalykai, kurių vaisius žmogus valgo šiame pasaulyje, ir investuoja į pasaulį,
kuris ateis... o Toros mokymas atstoja visus“ (Talmudas, Pea).
Ir ne tik, bet tas, kas mokosi Toros, yra laisvas nuo kitų priedermių laikymosi,
nes Toros mokymas atstoja visas priedermes.
Moko Tana de bei Elijahu:
„Palaimintas žmogus, kuris užsideda ant savęs „kaip jautis“ Toros jungą, ir visas dienas mokosi Toros, „Šventa dvasia“ iškart nusileidžia ant tokio žmogaus“ (Talmudas, Avoda zara).
Tačiau jei žmogus sėdi dykinėdamas, jis užsitraukia bausmę.
Tuo labiau tas, kas šaiposi iš kitų.