kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רב אבדימי בר חמה בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם. מסכת שבת פח' – א Rabi Avdimi bar Chama, bar Chasa pasakė: „Pakabino Kūrėjas virš jų kalną kaip skardį ir pasakė: Jei jūs priimsite Torą gerai, jei ne, čia bus jūsų kapas. (Talmudas, Šabat 88 – 1)

שערי קדושה חלק ב שער ז  

Šventumo vartai Antra dalis. Septintieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Priedermių „daryk“ ir gerų papročių laikymasis


 2.


Derybos ir prekybiniai santykiai su pasitikėjimu.
Jau kalbėjom apie apgaulę.
Tačiau žmogui, palikus šį pasaulį, vienas iš pirmųjų klausimų, kurių klausiama:
 „Ar buvai patikimas prekybiniuose santykiuose?“ (Talmudas, Šabat).

Labdara.
Parašyta:
„Dėl to (kad galėtum duoti labdarą) ir palaimino tave Kūrėjas“ (Dvarim 15 – 10).
Taip pat parašyta:
„Slapta dovana užgesina pyktį“ (Mišlei 21 – 14),
ir dar:
„Labdara gelbsti nuo mirties“ (Mišlei 11 – 4 ).

Šabato pagerbimas.
Šabato laikymasis atstoja visos Toros vykdymą.
Paklausė išminčiai, kodėl žmonės nusipelno turtų,
gyvendami ne Izraelio žemėje?
Ir atsakė, todėl, kad gerbia, laikosi ir mėgaujasi per Šabatą.

Sūnaus apipjaustymas.

Jau kalbėjome apie didelį atpildą už kitų žmonių ištyrinimą.
Tuo labiau yra didelis užmokestis už savo sūnaus atvedimą po „Šchinos sparnais“.

Atsidėkojimas gerumu (gmilut chasadim), ligonių lankymas, sutaikymas (linkėjimas taikos), svečių priėmimas.

Tai tie dalykai, kurių vaisiais žmogus naudojasi šiame pasaulyje ir investuoja į „pasaulį, kuris ateis“.

Nustatymas pastovaus laiko Toros mokymuisi.
Kaip jau aiškinome tai atstoja visas priedermes.
Ir tai taip pat vienas iš pirmų klausimų, po žmogaus išėjimo iš šio pasaulio: „Ar skyrei laiką Toros mokymuisi?“.Geri papročiai


„Šma“skaitymas prieš miegą.
Kaip pasakyta knygoje Zohar:
„Tas, kas skaito Šma prieš miegą, sunaikina tūkstačius „kenkimo angelų“,
kurie trukdo sielai pakilti į viršų“.

Atsikėlimas prieš pusiaunaktį mokytis Toros.

Pasakė mūsų mokytojai:
„Tam, kas naktį mokosi Toros, ištiesiamas dieną gerumo siūlas“ (Talmudas, Avoda zara).
Dar pasakė išminčiai:
„Tas, kas mokosi Toros naktį, Šchina – prieš jį“. (Talmudas, Tamid).