kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אמר רב אבדימי בר חמה בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה – מוטב, ואם לאו – שם תהא קבורתכם. מסכת שבת פח' – א Rabi Avdimi bar Chama, bar Chasa pasakė: „Pakabino Kūrėjas virš jų kalną kaip skardį ir pasakė: Jei jūs priimsite Torą gerai, jei ne, čia bus jūsų kapas. (Talmudas, Šabat 88 – 1)

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

Šventės

I.M.Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Chanuka 
„Dmei Chanuka“


Be įstatymų, kaip reikia sutikti Chanuką, yra daug papročių, susijusių su šia švente.


Paplitęs, pavyzdžiui, paprotys valgyti per Chanuką spurgas arba blynus, keptus augaliniame aliejuje.


Šis paprotys primena apie tai, kad Chanukos stebuklas susijęs būtent su aliejaus ąsočiu.


Tam, kad ir vaikai pajustų šventinę Chanukos atmosferą, priimta jiems tomis dienomis dovanoti „dmei Chanuka“ – pinigus, kuriuos jie gali naudoti savo nuožiūra.


Taip pat priimta vaikus iš užsiėmimų išleisti namo anksčiau, nei įprasta.


Per Chanuką vaikai žaidžia ypatingus žaidimus.


Pats žinomiausias – žaidimas Chanukos sukučiu, סביבון svivon.


Jis daromas kaip kubas, ant kurio keturių šonų užrašytos raidės נ, ד, ה, ir פ: pirmos žodžių נס  גדול היה פה  raidės („didelis stebuklas įvyko čia“).


Ne Izraelyje vietoje raidės פ rašoma raidė ש ir tokiu būdu yra padaroma abreviatūra  נס  גדול היה  שם („didelis stebuklas įvyko ten“, t.y. ne Izraelyje).


Chanukos periodu leidžiama dirbti, tačiau tomis dienomis patariama ilsėtis, ir labai daug kas išnaudoja šį laiką aplankant vietas, susijusias su Chanukos įvykiais (pvz.: Modiną).