kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

פרי חכם אגרות קודש מח 

„Šventi laiškai“ psl. 48

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)


2.

Ir tai paslaptis:
„Nei vienas vergas negalėdavo pabėgti iš Egipto“,
nes faraonas padarė didelius burtus išėjimuose iš Egipto.


Iš to aiškus pasakymas:
„Aš žinau, kad neleis jums Egipto karalius išeiti iš Egipto, net stipria ranka“.
Tai reiškia, kad Kūrėjas pranešė Moše, savo tarnui,
kad jokia „stipri ranka” ir jokios pasaulio jėgos negali įveikti šios blogos klipos (netyros jėgos).
Iš tikro šis blogis nepasiduoda niekam, tik pačiam Kūrėjui.
Ir tai paslaptis: „Aš (Kūrėjas) ir ne joks pasiuntinys“.
Taip pat: „Ir ištiesiu savo ranką ir suduosiu Egiptui ...ir suteiksiu malonę jums egiptiečių akyse“.


Dabar, su Kūrėjo pagalba, paaiškinsime išvadavimo prasmę ir Moše misiją.
Parašyta:
„Atsakė Moše, juk jie nepatikės manim..., pasakys: nebuvo tau pasirodęs Kūrėjas“.
Tai reiškia, kad „Šventa burna” buvo tremtyje.
Ir tai paslaptis, kad Moše buvo:
„Sunkios burnos” – nekalbus ir „Sunkaus liežuvio” – sunkiai reiškiantis mintis.


Todėl Moše, רעיא מהימנא „Raja Meheimana” – „Ištikimas Vedlys”, tvirtino Kūrėjui:
„Juk jie netikės manim“.
Net jeigu Kūrėjas „suriš” Izraelį su Moše, ir „nuleis” Izraeliui šviesą, „faraono klipa” iščiulps ir pagrobs šią šviesą iš jų.
Iš tikro nors Izraelis ir bus susijungęs su Moše, tačiau – „vis tiek jis nepaklausys mano (Moše) balso“.


Ir nors juos valdė „faraono klipa”, bei „ burna” ir „kalbos” buvo tremtyje,
tačiau jei Izraelis būtų pilnai patikėjęs „Raja Meheimana”,
jis galėjo išgirsti ir suprasti Moše balsą.
Šis Moše „balsas” yra virš „burnos” ir „kalbų”, kurie buvo tremtyje.
Tai reiškia, jei būtų Izraelis sutvirtėjęs tame, iš tikro galėjo išsigelbėti iš „faraono klipos”.


Apie tai Moše ir skundėsi Kūrėjui:
„Juk jie pasakys: nepasirodė tau Kūrėjas“.
Tai reiškia: „Ir pakilo naujas karalius Egipte, kuris nežinojo Josefo“.
Ir kai Izraelis nusidėjo חומר „Chomer” (medžiagos) aspektu, jis nebetikėjo Moše – „Raja Meheimana”, didumu.
Todėl, kaip galėjo Moše išgelbėti juos iš šios blogos ir stiprios klipos?
Tada Kūrėjas davė Moše tris ženklus vieną po kito ir pažadėjo, kad padės jam iš Dangaus.
Tai reiškia, kad tai įtikins Izraelio sūnus.
Ir kai jie priims iš Moše šiuos ženklus, bei patikės jais, ir pradės klausyti Moše balso,
tada Moše galės išvaduoti juos iš šios karčios tremties...