kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

השלום בעולם 

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
13.


„Paskutinės kartos“ gyvenimo sąlygos


Pirmiausia kiekvienas gerai turi suprasti ir išaiškinti savo artimiesiems bei aplinkiniams,
kad taika visuomenėje, t.y. taika valstybėje ir viso pasaulio taika yra tampriai susiję tarpusavyje.

Tai reiškia, kad kol visuomenės įstatymai nepatenkins kiekvieno visuomenės nario noro,
ir liks „mažuma“ nepatenkinta valstybės valdymu,
ši „mažuma“ kas „duobę“ ir norės nuversti valstybę.
Ir jei pas „nepatenkintus” neužteks jėgų „veidas į veidą“ susiremti su valstybės valdymu,
tada jie tai padarys aplinkiniu būdu,
kaip pavyzdžiui sukiršinant dvi valstybes vieną su kita,
ir taip atvedant prie karo „slenksčio“.


Ir natūralu, kad karo metu prie šių „nepatenkintų“ prisijungs dar didesnis nepatenkintų valstybės valdymu skaičius, kurie taip pat turės viltį nuversti valstybę,
ir sukurti naują, sau palankų, valstybės valdymą.
Todėl matome, kad individo taika yra tiesioginis faktorius taikai valstybėje.

Dar turime atsižvelgti į tuos, būtinai kiekvienoje valstybėje esančius žmones,
kuriems karas yra verslas ir bendrai pasisekimo gyvenime garantas.
Ir tai – ginklų pramonė, bei prekeiviai, taip pat karo instruktoriai,
kurie kiekvienoje valstybėje sudaro nors mažą,
tačiau labai svarbią valstybės gyventojų dalį.


Iš tikro, jei visus šiuos žmones prijungsime prie „nepatenkintų“ egzistuojančiais įstatymais,
tada gausime, kad kiekvienu metu yra didelis skaičius žmonių,
trokštančių karo ir „kraujo praliejimo“.
Todėl matome, kad pasaulio taika ir valstybės taika priklauso viena nuo kitos.
Ir net ta visuomenės dalis, kuri yra patenkinta egzistuojančia santvarka bei savo gyvenimu,
t.y. apsukrūs ir energingi, jiems taip pat išlieka didelis rūpestis dėl įtampos,
kurią kelia šie „nepatenkintieji“.

Todėl, jei žmonės bendrai suprastų tikrą taikos vertę, jie su džiaugsmu priimtų „paskutinės kartos“ įstatymus, nes žmogus viską „atiduos už savo sielą“ (Jobas 2 – 4).