kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אולם עדיין נשאר לנו מקום לשאלה, אם כל תכלית התורה וכל הבריאה, אינה אלא להרים את האנושות השפלה, עד שיהיו ראויים לאותו רוממות הנפלאה – "ולדבקה בו יתברך ויתעלה". היה לו לברא אותנו ברוממות זו, ולא להטריח אותנו ביגיעת הבריאה, התורה והמצוות? בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Tačiau dar lieka klausimas, jei visos Toros ir visos kūrinijos tikslas – „pakelti“ žmoniją į šias nuostabias „susiliejimo su Kūrėju“ aukštumas, kodėl nebuvo galima iškart žmonijos sukurti tokiame lygyje? Ir kodėl dar reikėjo kūriniją apsunkinti didelėmis pastangomis Toroje ir priedermėse? (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

השלום בעולם  

Taika Pasaulyje

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį


 14.


Kentėjimai priešais malonumus nore „gauti sau”


Ir kai pabandysime suvokti visą šią idėją pamatysime,
kad visas sunkumas yra mūsų prigimties pakeitime iš noro „gauti sau” į norą „sąlygoti” artimui.
Iš tikro šie du dalykai neigia vienas kitą,
ir perėjimas iš egoistinio mentaliteto į sąlygojimą iš pirmo žvilgsnio atrodo,
kaip užduotis, esanti virš žmogaus prigimties.
Tačiau, jei įsigilinsime labiau, tai pamatysime,
kad visas prieštaravimas tarp gavimo sau ir sąlygojimo artimui vien tik psichologinis.

Juk iš tikro mes praktiškai visą laiką sąlygojame artimui,
be jokio malonumo ir užmokesčio sau.

Iš tikro noras „gauti sau”, nors ir pasireiškia mumyse įvairiomis formomis,
kaip: turtas, ar širdžiai, akiai bei gomuriui malonūs dalykai,
viską tai galima apibrėžti vienu žodžiu – „malonumas”.
Ir visas noras „gauti sau”, kurio taip trokšta žmogus, apibūdinamas vienu sakiniu – „žmogus nori malonumo”.

Tačiau dabar pabandykime suskaičiuoti visą tą malonumo kiekį,
kurį žmogus gauna per septyniasdešimt savo gyvenimo metų.
Ir iš kitos pusės suskaičiuokime, kiek žmogus per gyvenimą patiria kentėjimų?

Todėl, jei padarysime balansą, tai žmogui geriau būtų visai negimti!
Ir jeigu taip, tai ką žmogus gauna sau, gyvendamas savo pasaulyje,
jei tarkime jis jaučia 20% malonumo priešais 80% kentėjimų?
Iš tikro, jei sugretinsime šiuos skaičius, tai gausime 60% visai „nepadengtų” kentėjimų!

Ir dar, visas šis balansas galioja, kai žmogus dirba ir viską sukuria tik sau.
Tačiau bendrame pasauliniame „balanse” individas sukuria žymiai daugiau,
nei gauna pats savo egzistencijai ir malonumui.
Ir jei pasikeistų kryptis iš noro „gauti sau” į „sąlygojimą”,
tada individas galėtų mėgautis visu savo sukuriamu produktu,
visai be jokių didelių kentėjimų.