kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שלבי הסולם מדרש רבה רות 

Šlavei haSulam Kūrėjo valdymas slaptas ir atviras

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 (Ištraukos)


3.


Turime tikėti, kad Kūrėjas valdo pasaulį aspektu „griežtas teisingumas“ – „Elokim“ Dievas (אלהים) vadinamu „haTeva“ Gamta (הטבע ).
Šių žodių „Elokim“ ir „haTeva“ gematrija yra vienoda.
Tai pat turime tikėti, kad Kūrėjas valdo pasaulį ir vardu „Hašem“ (Havaja הוי''ה  ),
ir šis vardas turi gailestingumo savybę.

Paprastai pasaulyje netikima Kūrėjo vardu „Hašem“ (Havaja),
t.y. netikima  Kūrėjo gailestingumu, ir tikima tik gamta.
Iš tikro visi tiki, kad pasaulyje egzistuoja tik gamtos dėsniai.
Net netikima kad Gamta „haTeva“ (הטבע) yra Kūrėjo  vardas „Elokim“  אלהים,
ir sakoma kad, gamtoje visai nėra  be jokio valdymo,
t.y. gamtoje valdo tik „atsitiktinumas“.
Todėl gamtoje nėra gailestingumo, nėra proto,
kad būtų galima paprašyti gailestingumo,
ir tai pat nėra galimybės pakeisti gamtos dėsnius.

Pasakojama Talmude:
Rabi Chanina ben Dosa pamatė Šabato vakarė savo nusiminusią dukrą ir paklausė:
Kas atsitiko.
Ji atsakė, kad suklydo ir į žvakidę pripylė vietoj aliejaus acto,
todėl dabar per Šabatą bus tamsu...
Pasakė jai tėvas, rabi Chanina ben Dosa:
 „Kas pasakė aliejui – dek , pasakys ir actui – dek“.

Matome, kad tas, kuris tiki, kad gamta turi Šeimininką, 
gali pakeisti gamtos dėsnius.
Todėl tie teisuoliai, kurie tiki, kad Gamta „haTeva“ (הטבע ),
yra Kūrėjo vardas  „Elokim“, אלהים,
savo maldos Kūrėjui dėka gali pakeisti net gamtos dėsnius.

Iš tikro, kai net gydytojai nusivilia ir sako,
 kad koks tai žmogus yra beviltiškas ligonis,
Kūrėjas teisuolių maldomis  gali pakeisti net gamtos dėsnius.

Kaip parašyta Talmude:
„Jei net aštrus kalavijas bus įremtas į kaklą,
neturi žmogus prarasti tikėjimo Kūrėjo gailestingumu“.
Ir jei pagal „sveiką protą“ aišku, kad žmogus turi mirti, tikintis judėjas tiki,
jog Kūrėjas valdo realybę gailestingumo aspektu Hašem (Havaja  הוי''ה),
ir gali išgelbėti.
Bet tie, kurie netiki Kūrėjo vardu Havaja,
o tiki tik gamta, neturi skųstis ir pykti,
nes gamtoje gailestingumo nėra tikrai.