kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • „Ir paėmė Arono sūnūs Nadavas ir Aviju kiekvienas savo smilkytuvą, ir įdėjo į juos ugnies, ir uždėjo ant jos smilkalų, ir priartino prie Kūrėjo svetimą ugnį (eš zara), ką jiems Kūrėjas nebuvo įsakęs. Ir išėjo iš Kūrėjo ugnis ir sudegino (suvalgė) juos, ir numirė jie priešais Kūrėją“ (Vajikra 10 – 1, 2).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

מצוה אחת 

Viena priedermė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
5.


Gali būti, kad „mažo“ lygio pranašas turės didesnį pasisekimą, nei „didelio“


Iš tikro gali būti, kad „mažo“ lygio pranašas turės didesnį pasisekimą pranašystės greitume už patį „didžiausią“ iš pranašų.
Ir tai bus todėl, jei mažesnio lygio pranašas remsis į ankstesnių pranašų, kurie „pagrindė“ mums kelią, atvėrimus.
Taip pat aišku, kad tai labai priklauso nuo pačių, „girdinčių“ pranašystę, lygio.
Tai reiškia, kad trumpiems ir aiškiems dalykams reikia labai „išsivysčiusios“ kartos,
kuri įstengtų suprati šią pranašystę.
Todėl, jei dvi šios ypatybės prisijungs prie mažesnio lygio pranašo,
tada jam pasiseks žymiai daugiau, nei didelio lygio pranašui.


Pranašystės skirtingose kartose paslaptis


Ir nors Moše, mūsų mokytojas, gavo Torą ir įstatymus visoms kartoms, kad joks pranašas neturi teisės čia nieko pakeisti, tačiau pranašystė Moše buvo duota tam tikram laikui.
Apie tai liudija Toros žodžiai:
„Kūrėjas iškels pranašą tavo tarpe, iš tavo brolių, ir jo tu turi klausyti“ (Dvarim 18 – 15).
Tai reiškia, kad jei Moše pranašystė būtų pakankama, jos būtų užtekę amžiams ir Kūrėjui nebūtų reikmės dar „iškelti“ panašių pranašų.
Tačiau Moše pranašystė lietė tik atitinkamą laiką, ir kai šis laikas baigėsi, Kūrėjas atsiuntė naują pranašą, kad šis užbaigtų Kūrėjo norą.


Ir iš tikro naujas pranašas neturi teisės nieko nei pridėti, nei atimti, nes išeitų, kad pas ankstesnį pranašą buvo trūkumas. (neduok dieve).
Tai reiškia, kad Kūrėjo žodžiai yra visada tobuli, kaip parašyta:
„Aš – pirmas, ir Aš – paskutinis“ (Ješaja 44 – 6).
Tačiau pranašo užduotis perduoti pranašystę toms kartoms, kurios jau nebepasiekia ir nesupranta ankstesnio pranašo lygio.


Ir paskutinis pranašas – tai Mašijacho paslaptis, kuris „užpildys“ visus ankstesnius.
Tačiau ir jis neturi teisės nieko nei pridėti, nei atimti.
Mašijacho pasisekimas bus didesnis, jei visa karta bus pasiruošusi priimti jo žodžius ir to dėka ateiti į tobulumą.
Iš tikro tai gali būti dėl Mašijacho didumo, ir dėl kartos pasiruošimo, arba dėl abiejų šių dalykų kartu.


Svarbiausias pranašystės pasisekimo faktorius


Svarbiausia dalykas kiekvieno pranašystėje – pritraukti aukštutinę šviesą „apatiniams“ gyventojams.
Ir tas pranašas, kuris gali Aukštutines šviesas „nuleisti“ kuo žemiau, tokio pranašo pasisekimas yra didesnis.
Iš tikro „aukščiau – žemiau“ reiškia didesnį, ar mažesnį „materialinį“ pasisekimą.
Tai reiškia, kad „materialumas“, patvirtinantis pranašystę, žmonėms duoda „prisilietimo tašką“.
Ir kaip žinoma, kad didžiausias sunkumas Kūrėjo darbe, tai – „pirmas prisilietimas“


„Bendrumo“ ir „atskirumo potencialai


Vienybė – tai Kūrėjo ir Šchinos susijungimo paslaptis.
„Atskirumo“ potencialas – tai (egoistinio) gavimo draudimas, iki pačios mažiausios ir „žemiausios“ smulkmenos .
„Bendrumo“ potecialas – tai didelis sąlygojimas visomis savo jėgomis ir visa savo siela.