kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג 

„Hasulam“, rabi Jehuda Ašlago (Baal Sulamo) biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Išvykos


 Ravas Baruchas dažnai rengdavo išvykas, kurių metu sutikdavo Šabatą įvairiausiose šalies vietovėse ir miesteliuose.

Formali priežastis buvo lėšų rinkimas, tačiau iš tikrųjų šios išvykos turėjo visiškai kitus tikslus: ravas Baruchas tose vietose rengdavo ypatingai pakylėtas ir išaukštintas vaišes.

Jose kalbėdavo apie savaitinę Toros dalį, apie svarbius ir išaukštintus darbo Kūrėjui aspektus.

Artimiausi ravo Barucho mokiniai, kurie visur keliaudavo kartu su juo, pasakojo, jog šių nuostabių kelionių atmosfera buvo pripildyta tikėjimo ir dvasingumo.

Šiose išvykose natūraliai susiformavo didžiulė vienybė tarp mokinių.

Ravas Baruchas keliaudavo ne tik Šabatų metu, bet ir kitomis dienomis, pasižyminčiomis išskirtinėmis datomis, kaip pavyzdžiui, Lag-baomer, tarpšventiniu laikotarpiu ir panašiai.

Visą laiką, kol turėjo jėgų, keliaudavo su savo mokiniais.

Be kita ko, dažnai vykdavo į šalies šiaurę.

Ir po to, kai Izraelio ginkluotosios pajėgos „Šešių dienų kare“ užkariavo Eilatą, ravas Baruchas su savo mokinių grupe džipu vykdavo į Eilatą ir praleisdavo ten dvi dienas.

Kaip pasakoja mokiniai, visose šiose kelionėse vyravo nuostabi vienybės ir artumo atmosfera, o tai iš esmės ir buvo šių kelionių tikslas.


Praėjus daug metų, situacija pasikeitė: ravas Baruchas sukvietė savo mokinius ir pasakė jiems apie tai, jog reikia įsigyti žemės sklypą Bnei Brake ir pastatyti jame didelį ir gražų Beit midrašą ir Beit knesetą (Mokymo ir Maldos namus).

Jis pajautė, jog atėjo laikas pateikti Baal aSulamo kelią daugumai. 

Užduotis buvo praktiškai neįgyvendinama, nes jų tada iš viso buvo tik dešimt žmonių, ir žemės sklypui įsigyti jiems reikėjo gauti didžiulę pinigų sumą.

Nekalbant apie tai, kad ravo Barucho mokiniai buvo paprasti darbininkai ir turėjo dideles šeimas.

Praktiškai visi be išimties gyveno nepritekliuje.

Todėl žemės sklypo Bnei Brake įsigijimas ir Beit kneseto pastatymas atrodė iš tiesų neįmanomas dalykas.   

Tačiau tai, kas atrodė neįmanoma, buvo įgyvendinta su didžiuliu atsidavimu ir pasiaukojimu: kiekvienas prisiėmė gauti dešimtąją visos reikiamos sumos dalį, tad nuėjo ir pasiėmė didžiules paskolas.

Taip pat kiekvieną vakarą eidavo nuo durų prie durų, prašydami paramos.

Taip surinko nemažą sumą.

Šiai „kampanijai“ vadovavo ne kas kitas, kaip pats artimiausias ravo Barucho mokinys rabi Icchakas Agasi.

Jis susidūrė su dideliais sunkumais ir kliūtimis, tačiau jų neišsigando.

Ir tik jo milžiniškų pastangų ir begalinio atsidavimo dėka buvo nupirktas žemės sklypas ir padėti Beit kneseto pamatai.