kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

שמעתי 

„Šamati“

tai, ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

 
 
 

Uždaryti užduotį

 10.


Ką reiškia:  „Pabėgo Mylimasis” (Šir aŠirim 8 – 14)

 

Reikia žinoti, kai žmogus pradeda eiti dvasiniu keliu norėdamas,

kad visi jo veiksmai būtų „Dangaus vardu“,

žmogus įeina į „pakilimų“ ir „kritimų“ būsenas.

 

Ir kartais žmogus įeina į tokį didelį „kritimą“,

kad jam netgi atsiranda mintys pabėgti nuo Toros ir priedermių.

 

Kitaip sakant, žmogui dingsta noras būti šventumo valdžioje.

Tada žmogus turi tikėti,

kad viskas yra atvirkščiai.

Tai reiškia, kad šventumas bėga nuo jo.

 

Iš tikro, kai žmogus nori pakenkti šventumui,

tada šventumas aplenkia jį ir anksčiau pabėga nuo jo.

 

Todėl, jei žmogus tiki tuo,

tada šventumo „pabėgimo“ metu jis gali sustiprėti taip,

kad „pabėgimas“ –  ברח (barach) tampa „palaiminimu“ – ברך (barech).

 

Kaip parašyta:

„Palaimink, Kūrėjau, jo jėgas ir jo rankų darbui  būk palankus“ (Dvarim 33 – 11).