kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תנא דבי אליהו: מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אשה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. רח''ו שערי קדושה Moko Tana de bei Elijahu (mokymo namai priskiriami pranašui Elijahu): „Liudiju aš prieš dangų ir žemę, kad šventą dvasią gali pasiekti kaip vyras, taip ir moteris, kaip gojus, taip ir Izraelio sūnus, kaip tarnas, taip ir tarnaitė. Viskas priklauso nuo žmogaus veiksmų. Ir pagal tai, gali ant žmogaus nusileisti „Šventa dvasia“. (rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

הקדמה לספר הזהר טו  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


                                                                                                                 

                                                              15.


Ir kai įsižiūrėsi į tris šias būsenas, pamatysi, kad jos absoliučiai įpareigoja viena kitą, nes jeigu kas nors dingtų iš kurios tai būsenos, iškart dingtų visos būsenos.


Pavyzdžiui, jei nebūtų pasirodžiusi Trečia būsena, kurioje yra gavimo sau apvertimas į sąlygojimą, negalėtų išeiti Pirma būsena, kuri yra Ein Sofe Palaimintam.
Juk visas Pirmos būsenos tobulumas išėjo tik, ateityje būsiančios, Trečios būsenos dėka, t.y. Trečia būsena Kūrėjo amžinybėje tarnauja, kaip dabartis.
Ir visas Pirmoje būsenoje pasireiškiantis tobulumas, yra tik ateities projekcija į dabartį, t.y., jei anuliuotųsi ateitis, nebūtų jokios realybės ir dabartyje.
Todėl Trečia būsena įpareigoja Pirmos būsenos egzistavimą.


Ir jei dingtų kas nors iš Antros būsenos, kurioje yra visas darbas, ateityje užsibaigsiantis Trečia būsena, t.y. sugadinimo ir ištaisymo darbas, kad sielos įgautų visas pakopas, kaip galėtų išeiti Trečia būsena?
Todėl Antra būsena įpareigoja Trečią būseną.


Taip pat ir Pirmoje būsenoje, kuri yra Ein Sofe Palaimintam, kur jau galioja visas Trečios būsenos tobulumas, šis tobulumas įpareigoja absoliučiai, kad pasirodytų Antra ir Trečia būsenos, su visu Pirmos būsenos tobulumu nei mažiau, nei daugiau.
Todėl pati Pirma būsena įpareigoja būtiną dviejų priešingų sistemų atsiradimą Antroje būsenoje.


Iš tikro reikia, kad „nešvarumo sistemoje“ atsirastų kūnas su sugadintu noru gauti tik sau, ir tada jį būtų galima ištaisyti.
Tačiau, jei nebūtų „nešvarių pasaulių“ sistemos, nebūtų pas mus tokio didelio noro gauti.
Todėl nebūtų galima jo ištaisyti, ir ateiti į Trečią būseną.
Juk žmogus negali ištaisyti to, ko nėra jame.
Taip pat  nėra prasmės klausti, kodėl Pirma būsena sąlygoja nešvarumų sistemos egzistavimą.
Atvirkščiai, būtent Pirma būsena įpareigoja Antros būsenos egzistavimą.