kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 
„Draugų susitikimai“

 


Prieš naujo mėnesio pašventinimo („roš chodeš“) garbei skirtas vaišes, buvo rengiami „draugų susitikimai“ (gerokai vėlesniu laikotarpiu ravas Baruchas nustatė naują laiką šiems susitikimams – kiekvieną ketvirtadienį).

Ši „draugų susitikimo“ tradicija buvo įsteigta dar paties Baal aSulamo.

Ir ilgainiui, vėlesniais ravo Barucho gyvenimo metais, susirinkdavo jau keletas grupių.

Tai būdavo ypatingas laikas, kuomet susirinkdavo draugai iš skirtingų visos šalies vietų, susitikti ir pabūti drauge, o po to – ir bendroms vaišėms.

Į šį susitikimą draugai susirinkdavo vis kito iš dalyvių namuose.

Jis paruošdavo šiek tiek „lechaimo“ (gėrimų) ir lengvų užkandžių.

Diskusijos pagrinde būdavo apie tai, kaip ateiti prie meilės artimui ir apie didelę naudą, kurią ji atneša tiek žmogui, tiek visuomenei.

Taip pat skaitydavo ravo Barucho straipsnį, kalbantį apie tai, kaip ateiti prie artumo ir susijungimo su Kūrėju.

Mokiniai diskutuodavo, keldavo klausimus, bandydavo į juos atsakyti ir dėka to išsiaiškindavo ir iškeldavo daug aspektų.

Šių susitikimų metu vykdavo taip pat ir intensyvus „minčių“ (intelektualinis) darbas, nes kiekvienas stengdavosi pamatyti ir iškelti savo draugų gerąsias savybes bei išlikti vien tik šventumo mintyse.

Nes yra žinoma, jog mintys iš vieno pereina kitam, ir ypač tai galioja tarp žmonių, kuriuos sieja dvasinis ryšys.

Savaime suprantama, šie „draugų susitikimai“ iš esmės buvo rimtas dalykas, tačiau čia vyravo labai draugiška, ne pamokos atmosfera.

Draugai domėjosi, kaip sekasi vienas kitam ir kalbėjosi apie kasdienius draugų gyvenime vykusius dalykus, ir taip pat apie kiekvieno asmeninius bei šeimyninius reikalus.

Kaip minėta, draugų susitikimai kiekvieną kartą vykdavo vis pas kitą narį, ir po to visos grupelės susirinkdavo kartu Beit-midraše „roš chodeš“ vaišėms.