kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אכתוב לך, בחינת עמודי דאמצעיתא בעבודת השי"ת, שיהיה לך תמיד למטרה ימין ושמאל, כי יש הולך שעוד גרוע מיושב ובטל. בעה''ס, אגרות קודש Parašysiu tau, kas yraעמודא דאמצעיתא (amuda de emcaita) „vidurinis stulpas“ – „vidurinė linija“ Kūrėjo darbe. Tai turi būti visada tau, kaip tikslas „prieš akis“, kad nenukryptum nei į „kairę“, nei į „dešinę“. Tai reiškia, kad geriau stovėti „vietoje“, nei eiti neteisinga kryptimi. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“)

הקדמה לספר הזהר טז  

Įvadas į knygą Zohar

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                              16.


Tačiau, pagal tai, kas paaiškinta išeina, kad iš mūsų yra atimta pasirinkimo laisvė (neduok dieve)?
Tai reiškia, kad mes būtinai privalome tapti tobulais ir ateiti į Trečią būseną, nes ji yra Pirmos būsenos, pilno tobulumo, projekcija.
Tačiau dalykas tas, kad Kūrėjas Antroje būsenoje paruošė du kelius, kad atvesti mus į Trečią būseną.


Pirmas kelias – tai kelias, vykdant Torą ir priedermes, tuo būdu kaip paaiškinta aukščiau.

Antras kelias – tai kentėjimų kelias, nes kentėjimai „išvalo“ kūną ir galiausiai priverčia mus „apversti“ norą gauti tik sau į norą sąlygoti „malonią dvasią“ Kūrėjui, ir susilieti su Juo.

Apie tai pasakė išminčiai:

„Jei jūs sugrįžtate prie gerumo savo noru, gerai, o jei ne, aš pastatysiu jums karalių, kai Hamaną, kuris be jūsų sutikimo sugrąžins jus prie gerumo“ (Talmudas, Sanhedrin).
Dar apie tai paaiškino išminčiai pranašo Ješajahu pasakymą:
„Aš, Kūrėjas, savo laiku, pagreitintai“ (Ješaja 60 – 22).
Tai yra, jei nusipelnysime – tada „pagreitintai“, jeigu ne – tada „savo laiku“.


Paaiškinimas.
Jei mes einame Pirmu keliu, tai yra vykdome Torą ir priedermes, tada mes „pagreitiname“ savo ištaisymą.
Ir tada mums nereikia didelių ir karčių kentėjimų, bei ilgo laiko, kad „suspėtumėme“ gauti tuos kentėjimus, nes tik jie gali mus atvesti prie gerumo, be mūsų žinios ir sutikimo.


Tačiau jeigu ne, tada „savo laiku“, nes tada, patys kentėjimai sąlygos mūsų ištaisymą, ir ateis ištaisymo laikas be mūsų sutikimo.
Bendrai, „kentėjimų kelias“ taip pat apima ir sielų bausmės gehinome (pragare).
Tačiau vienaip, ar kitaip „Galutinis ištaisymas“, t.y. Trečia būsena yra absoliučiai privaloma iš Pirmos būsenos.

Iš tikro visas mūsų pasirinkimas yra tik tarp „kentėjimų kelio“ ir „Toros bei priedermių kelio“.
Ir jau sakėme, kaip visos trys sielų būsenos yra susijusios viena su kita, ir absoliučiai įpareigoja viena kitą.