kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • וכאן מתעוררות כמה שאלות. לפי האמור לעיל כולנו בגדר עוברי התורה, ולא עוד, אלא עיקר התורה אין אנו מקיימים, כי אנו עושים הפרטים, ולהכלל איננו באים. בעה''ס, אהבת ה' ואהבת הבריות Čia iškyla keletas klausimų, iš to kas pasakyta aišku, kad mes, nors ir būdami „Toros žmonėmis“, visai nevykdome Toros, tai reiškia, kad mes atliekame „atskirus“ aspektus, visai nepasiekdami „bendrumo“. (Baal Sulamas „Meilė Kūrėjui ir meilė žmonėms“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות יט  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

   


                                                

                                                                 19.


Dabar išsisprendžia problema, kur visi stebisi Chaimo Vitalio pasakymu jo įvade „Pratarmių vartai“, Ari žodžiams.
Taip pat tai yra atspausdinta, kaip „Įvadas į knygą Ec Chaim“.
Ten rašoma:
„Tegul nesako žmogus užsiimsiu kabalos išmintimi,
prieš tai neužsiėmęs Tora, Mišna ir Talmudu.
Apie tai pasakė mūsų mokytojai:
„Žmogus gali įeiti į Pardesą (Rojaus sodą), tik pripildęs vidų mėsa ir vynu“.
Kitaip, tai panašu į sielą be kūno,
nes nėra sielai užmokesčio nei veiksmo, nei ataskaitos.
Todėl siela turi būti „surišta“ su kūnu,
tobulai ištaisytu Toros priedermėmis, visomis 613 priedermėmis.


Ir atvirkščiai, jeigu žmogus užsiims tik Mišnos ir Talmudo išmintimi,
ir neskirs laiko Toros paslaptims, tai panašu į kūną, sėdintį tamsoje,
be sielos – Kūrėjo žvakės šviesos, kuri šviečia jame.
Iš tikro kūnas išdžius be Gyvybės šaltinio (Toros paslapčių).
Todėl, „talmid chacham“ (besimokantis Toros išminčius), norėdamas užsiimti Tora lišma,
pradžioje turi užsiimti Toros, Mišnos ir Talmudo išmintimi.
Tiek, kiek jo protas gali pakelti.
Ir tik paskui žmogus gali užsiimti savo Kūrėjo pažinimu,
t.y. išmintimi apie Tiesą (kabalos išmintimi).
Kaip prisakė karalius Davidas savo sūnui (Šlomo):
„Pažink savo tėvų Kūrėją ir tarnauk Jam“.


Tačiau, jei žmogui sunku suprasti talmudines vingrybes,
jis gali atsitraukti nuo Talmudo studijavimo,
po to, kai tai išbandė sėkmę teisingame Talmudo supratime.
Iš tikro, jei žmogui nepasisekė,
jis gali užsiimti išmintimi apie Tiesą (kabala).
Apie tai parašyta:
„Mokinys, kuris nepamatė savo mokymesi gero ženklo penkis metus,
daugiau nebepamatys“ (Talmudas, Chulin).

Tačiau kiekvienas,aštraus proto mokinys privalo valandą arba dvi per dieną mokytis Halacha (įstatymą, Mišna ir Talmudą), kad galėtų išspręsti visas problemas,
liečiančias paprastą įstatymų laikymąsi“.