kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

מהות חכמת הקבלה  

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
2.


Daug parcufų, sfirų ir pasaulių


Ir iš to kas pasakyta, iškyla klausimas:
Jei ši išmintis turi tik vieną ypatingą ir išaukštintą tikslą, ką tada reiškia daugybė parcufų, sfirų ir visi tie besikeičiantys ryšiai tarp jų, kurie aprašyti kabalistinėse knygose?


Tačiau, jei mes paimsime bet kokį mažiausią mūsų pasaulio gyvą organizmą,
kurio tikslas tik surasti sau maisto,
kad galėtų trumpą laiką praegzistuoti ir pratęsti savo rūšį.
Iš tikro šiame organizme mes pamatysime sudėtingą sistemą:
tūkstančius tūkstančių įvairiausių komponentų ir veiksmų.


Kaip ištyrinėjo ir surado fiziologijos ir anatomijos specialistai.
O kiek dar yra funkcijų ir veiksmų, kurie nėra žinomi žmonijai?
Iš čia galime padaryti analogiją:
Kokia daugybė komponentų, funkcijų, veiksmų ir formų turi susijungti,
kad galėtų įvykdyti ir atverti šį išaukštintą tikslą?!


3.


Du keliai – tvarkos: „iš viršaus į apačią” ir „iš apačios į viršų”


Kabalos išmintis dalinasi į du lygiagrečius kelius – tvarkas, lygius vienas kitam,
kaip „du vandens lašai”.
Ir visas skirtumas tarp yra tas,
kad vienas kelias leidžiasi „iš viršaus į apačią“ iki mūsų pasaulio,
o kitas prasideda nuo mūsų pasaulio, ir kyla „iš apačios į viršų“.
Lygiai ta pačia tvarka ir komponentais, kurie nusileido iš „šaknų“,
t.y. kaip jie pasireiškė ir atsivėrė „iš viršaus į apačią“.


Pirmas kelias – tvarka kabalistine kalba yra vadinamas:
Pasaulių, parcufų ir sfirų vystymasis, su visais pastoviais, ar kintamais įvykiais.


Ir antras kelias – tvarka yra vadinamas:
Pranašystės ir šventos dvasios pakopų pasiekimas (suvokimas).


Tai reiškia, kai žmogus nusipelno šių pakopų,
jis privalo praeiti lygiai tais pačiais keliais,
ir pasiekti – suvokti kiekvieną sudėtinę dalį ir pakopą.
Todėl žmogus privalo iš lėto ir tiksliai praeiti visas tas pakopas,
pagal tuos įstatymus, kurie buvo nustatyti jų sukūrimo „iš viršaus į apačią“ metu.
Tai reiškia, kad Kūrėjas žmogui neatsiveria iš karto,
kaip atsiveria dalykai mūsų pasaulyje.


Iš tikro Kūrėjas atsiveria žmogui per tam tikrą laiką,
t.y. viskas priklauso nuo žmogaus „skaidrumo“.

Todėl žmogui, turi atsiverti visos pakopos,
jau iš anksto „paruoštos“ „iš viršaus į apačią“.
Ir šie Kūrėjo atvėrimo lygiai yra pasiekiami „vienas iš kito“,
bei „vienas aukščiau kito“,
kaip laiptų „pakopos“.
Todėl ir jie vadinami – „pakopomis“.