kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

17 tamuzo

I.M.Lav

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Tarp negandų


Trys savaitės, prasidedančios 17 tamuzo ir pasibaigiančios 9 avo dieną vadinasi „bein amecarim“ („tarp negandų“).

Pagal knygos „Megilat Eicha" žodžius: „Visi persekiotojai užklupo ją negandose“.

Šiomis dienomis priimta laikytis gedulo ir kuo arčiau devinta avo, tuo gedulo požymiai griežtesni. 

Čia yra trys pakopos:

1. Nuo 17 tamuzo dienos iki avo mėnesio roš-chodeš, kai nesikerpama, nesiskutama ir nesilankoma jokiose pasilinksminimo įstaigose.

Aškenazių judėjai nekelia vestuvių iki antros 10 avo dienos pusės (kai Šventykla galutinai sudegė); 

2. Nuo avo mėnesio roš-chodeš iki 10 avo dienos, kai be visų kitų apribojimų dar nevalgoma mėsa ir negeriamas vynas – atminimui apie Šventyklos sugriovimą, kai buvo nutraukti aukojimai ir vyno užpylimai ant aukuro;

3. Savaitę, kurią išpuola 9 avo, negalima maudytis (dėl malonumo).

Ši savaitė prasideda nuo Šabat-chazon ir šių kelių dienų laikotarpyje nesikeliama į naujus namus ir neperkami nauji rūbai, kadangi šie dalykai suteikia džiaugsmą.

Šis Šabatas taip vadinasi pagal pirmą „haftaros“ žodį (Ješaja 1): „Ješaja, Amoco sūnaus regėjimas (chazon)“.

Pranašas kreipiasi į savo amžininkus su raginimu grįžti į tiesos kelią, kol nevėlu.

Priimta skaityti šią „haftarą“ su tomis intonacijomis, su kokiomis skaitoma ir Megilat Eicha, išskyrus tik įpintus joje paguodos žodžius.

Šį Šabatą visada skaitoma savaitinė Toros dalis (knygos Dvarim pradžia), kur minimi nusikaltimai, kuriais judėjai dykumoje bandė Kūrėjo kantrybę, pykdydami Jį.

Šio Šabato metu, tiesa, yra valgoma mėsa ir geriamas vynas, bet dėl gedulo nesivelkami nauji drabužiai.

Baigiantis Šabatui-chazon, atliekant avdala, vyno duodama gurkštelėti vaikui, nes suaugę tuo metu negali gerti vyno (išimtis yra per Šabatą, o jis jau pasibaigė...).