kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כבר בארנו בחלק שלישי שער שביעי כי חמשה אופני השגה הם, רוח הקודש, ונשמות צדיקים, ומלאכים הנקראים מגידים, ואליהו זכור לטוב, וחלו.רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Jau aiškinome trečioje dalyje, septintuose vartuose, kad yra penki šventos dvasios pasiekimo būdai:šventos dvasios pritraukimas, susitikimas su teisuolio siela, angelai, vadinami (magidim) pranešantys,pranašas Elijahu, per sapną. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

מהות חכמת הקבלה 

Kabalos išminties esmė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 10.

 

 „Keisti“ ir „nepadorūs“ Kabalos išminties pavadinimai

 

Dabar tampa aišku, kodėl kabalistinėje literatūroje mes galime sutikti

„keistų“ ir „nepadorių“ pavadinimų, labai dažnai pasitaikančių

pagrindinėse kabalos knygose:

Zohare, Tikunim, ir Ari raštuose.

 

Iš tikro, šie pavadinimai labai stebina:

Kodėl reikėjo išminčiams naudotis tokiais „keistais“ ir „nepadorias“ žodžiais,

kad išreikšti šventus ir išaukštintus dalykus?

Tačiau, kaip jau paaiškinta, kad aprašant šią išmintį,

galima naudotis tik ypatinga kalba – „šakų kalba“,

nes ši kalba labai tiksliai atitinka aukštutines „šaknis“.

 

Todėl visiškai aišku, kad neįmanoma „palikti“ jokios „šakos“,

ar „šakos veiksmo“ dėl jo „žemumo“, ar „nepadorumo“.

Ir nenaudoti šio termino, išreiškiančio atitinkamą šios išminties dalyką, aspektą, ar ryšį,

nes mūsų pasaulyje nėra kitos „šakos“, kurią būtų galima pakeisti, vietoj šios „nepadorios“.

 

Iš tikro, kaip du plaukai neauga ir vienos skylės,

taip negali būti dvi „šakos“ priskiriamos vienai „šakniai“.

Todėl, jei „paliksime“ kokią tai „šaką“ ir nesinaudosime ja,

mes prarasime visą dvasinį atitikmenį aukštutiniame pasaulyje,

nes vietoj šio išsireiškimo, nėra kito žodžio, nurodančio į šią „šaknį“.

 

Ir jei mes ką pakeisime, šis „pakeitimas“ pakenks visai išminties struktūrai ir sandarai,

nes mes prarasime vieną svarbią „grandį“ iš nepertraukiamos išminties „grandinės“,

priklausančios šiam išsireiškimui.

Iš tikro taip mes įnešime defektą į visą kabalos išmintį,

 nes nėra jokios kitos išminties pasaulyje, kurios „grandys“ būtų taip

tampriai susijusios ir „surištos“ viena su kita „priežasties ir pasekmės“

ryšiu.

Ir jei dings viena, nors mažiausia „grandis“, ar informacija, iškart

„užtems“ visa išmintis.

 

Todėl visai nereikia stebėtis, kad kartais kabalos išmintis vartoja keistus ir

„nepadorius“ išsireiškimus.

Tai reiškia, kad nėra galimybės rinktis „tinkamus“ ir „padoresnius“ terminus,

ar pakeisti vieną terminą kitu: „blogą“ – „geru“, ar „gerą“ – „blogu“.

Tačiau kabalistai visada privalo labai tiksliai pateikti tam tikrą „šaką“,

nurodančią į atitinkamą „šaknį“.

Ir taip pat privalo detaliai paaiškinti kiekvieną, net pačią“ „nepadoriausią“ smulkmeną,

kad besigilinantys galėtų suprasti visą reikalo esmę.