kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

החרות 

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
3.


Priežastinis dėsnis

Verta mums paaukoti savo brangų laiką, kad suprasti šį svarbų dalyką.
Tai reiškia suvokti, kaip mes egzistuojame mūsų esybės, t.y. mūsų „ego“ rėmuose,
kur kiekvienas iš mūsų jaučia save, kaip atskirą, ypatingą „būtybę“.
Tai yra „esybę“, veikiančią savo nuožiūra ir visai nepriklausomą nuo išorinių, „nepažįstamų“ jėgų.
Ir kuo gi pasireiškia mūsų „esybė“?


Iš tikro, yra ryšys tarp visų, prieš mus pasireiškiančių“ realybės dalių, kuris apima ir sujungia viską priežastiniu dėsniu, „priežasties“ ir „pasekmės“ būdu stumiančiu viską į priekį.
Taip, kaip visas „bendrumas“, taip ir atskiros dalys.
Tai reiškia, kad kiekvienam pasaulio kūriniui iš keturių realybės dalių:
- negyvoji,
- augalinė,
- gyvulinė,
- ir kalbanti,
galioja priežastinis dėsnis, t.y. „priežasties“ ir „pasekmės“.


Ir ne tik, bet netgi kiekviena kiekviena individuali kūrinijos forma,
į kurią „apsivelka“ kūrinys savo egzistavimo pasaulyje akimirkomis,
taip pat yra sąlygojama ankstesnių faktorių.
Tai yra tų faktorių, kurie „įpareigojo“ kūrinį priimti šį formos pasikeitimą,
ir jokiu būdu ne kitaip.
Ir tai yra visiškai atverta ir aišku kiekvienam, įsižiūrinčiam į „gamtos tvarką“ iš visiško mokslinio požiūrio.
Tačiau mes turime „išoperuoti“ (smulkiai išnagrinėti) šį dalyką,
kad galėtumėme apžiūrėti jį iš visų pusių ir aspektų.