kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

החרות ד  

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį4. (2)


Trečias faktorius: Vidinės priežastys ir pasekmės, dėl „pirminės materijos“ kontakto su išorinėmis jėgomis, keičiančios ją kiekybiškai ir kokybiškai.


Tai pirminės materijos „priežasties ir pasekmės“ seka, kintanti dėl sąveikos ir kontakto su „išorinėmis“ jėgomis, esančiomis pirminės materijos aplinkoje.
Matome, kad iš vieno suirusio (supuvusio) žemėje kviečio grūdo,
išeina ir atsiranda daug grūdų, kartais dar didesnių ir puikesnių,
nei ankstesnis pasėtas grūdas.
Ir čia būtinai veikia papildomi veiksniai, slypėję aplinkoje,
kurie susijungė ir kartu sąveikavo su pirmine materija (מצע).
Todėl to dėka atsirado „papildymas“ kiekybėje ir kokybėje,
ko nebuvo ankstesnėje kviečio grūdo formoje.
Šie „papildomi veiksniai“ gali būti: dirvožemio mineralinės druskos, lietus, saulė ir t.t.
Ir visi šie veiksniai „atskyrė“ dalį savo potencialo ir susijungė su vidinėmis jėgomis,
slypinčiomis pirminėje materijoje.
Todėl jie „priežasties ir pasekmės“ būdu „pagerino“ kviečio grūdo kiekybę ir kokybę.
Taip pat reikia suprasti, kad šis trečias faktorius „susijungia“ su pirminės materijos vidiniu aspektu, tačiau čia dominuoja pirminės materijos potencialios jėgos.
Tai reiškia, kad visi šie pakitimai galiausiai priklauso kviečio,
bet ne kitos grūdinės kultūros rūšiai.
Todėl mes tai apibrėžiame, kaip vidinius veiksnius,
kurie jau jie skiriasi nuo antro faktoriaus.
Juk antras faktorius nekinta jokiu aspektu,
o trečiame faktoriuje jau keičiasi kviečio kokybė ir kiekybė.


Ketvirtas faktorius: Priežastys ir pasekmės, išplaukiančios iš nenumatytų, atsitiktinių – išorinių dalykų.


Tai „svetimų, išorinių“ dalykų „priežasties ir pasekmės“ seka.
Tai reiškia, kad šie veiksniai tiesiogiai nesusiję su kviečio vystymusi,
kaip dirvožemio mineralinės druskos, lietus ar saulė.
Ir tai gali būti „nenumatyti“ veiksniai, kaip kruša, stiprus vėjas ir pan.,
arba kitu atveju – kaimynai, gyvenantys šalia.


Iš tikro visi šie keturi faktoriai susijungia per visą kviečio vystymosi ir augimo periodą.
Tai reiškia, kad kiekvienoje atskiroje vystymosi stadijoje kviečio grūdas yra veikiamas visų šių keturių veiksnių.
Todėl nuo visų keturių šių faktorių pilnai priklauso kviečio kiekybė ir kokybė.
Ir taip, kaip parodėme su kviečio grūdu, toks (keturių faktorių) dėsnis galioja visose realybės dalyse, net mintyse ir intelektualiniame lygyje..


Pvz., jei paimsime kokią tai žmogaus intelektualinę būseną:
nesvarbu ar šis žmogus yra religingas, ar pasaulietis,
ar ultra – ortodoksas (charidij), ar visiškas ateistas,
turime suprasti, kad ši būsena atsirado ir yra sąlygojama visų šių,
aukščiau išvardintų, faktorių.