kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

ספר שערי קדושה חלק א שער א  

„Šventumo vartai“, Pirma dalis, Pirmieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį2.


Žmogaus yra sudarytas iš keturių apatinių stichijų (pagrindų),
į kurias taip pat yra įjungtas gėris ir blogis.

Iš geros pusės žmogaus kūnas sudarytas iš keturių pagrindų:
- „ugnies“ אש (eš),
- „oro“ רוח (ruach),
- „vandens“ מים (maim),
ir „žemės“ (dulkių) עפר (afar).
Tačiau iš blogos pusės kūne buvo sukurti keturi „pažeidimai“:
- baltas,
- juodas,
- raudonas
- ir žalias.
Ir kai kuri viena iš pusių sustiprėja,
pavyzdžiui bloga, nugalėdama gerą,
tada pas žmogų ateina visos ligos ir pažeidimai,
o jei (bloga pusė) sustiprėja dar daugiau,
tada žmogaus kūnas miršta.


Jau sakėme, kad visuose pasauliuose buvo gėris susimaišęs su blogiu.
Taip pat taip atsitiko ir žmogaus sieloje,
nes ji buvo sukurta iš keturių dvasinių pagrindų.
Ir tai keturios Kūrėjo vardo raidės הוי''ה Havaja, Palaimintas Jis.
Apie tai pasakyta:
„Iš keturių pusių ateik רוח vėjau“ (Jechezkel 37 – 9).
Tai dar vadinama žmogaus siela iš geros pusės.
Tačiau ir čia:
„Tai prieš tai sukūrė Kūrėjas“ (Kohelet 7 –14).


Siela iš blogos pusės vadinama אדם בליעל (adam belijal) – niekingas (tuščias) žmogus.
Tokia siela sudaryta iš keturių „kenkimo“ pagrindų,
ir keturių „pažeidimų“ rūšių.
Iš šių keturių blogio pagrindų sudaryta žmogaus „bloga siela“,
vadinama „blogio instinktu“: (יצר הרע jecer hara).
Ir kai „bloga siela“ pergali „gerą sielą“,
pas žmogų ateina kenkėjai, pažeidimai, ir sielos ligos.
Jei blogis sustiprėja dar daugiau, žmogus miršta.


Iš tikro „tyra siela“ yra kaip „vaisius“, sudarytas iš 613 organų ir gyslų.
Ji apsirengia į „netyros sielos“ 613 organus ir gyslas,
kuri dar vadinama „vaisiaus lupena“ ( klipa).
Iš tikro šios abi sielos aprengia 613 kūno organų ir gyslų,
todėl „tyros sielos“ organai ir gyslos randasi „netyros sielos“ organuose ir gyslose.
Ir abi kartu šios sielos aprengia kūno organus.


Šių abiejų sielų egzistencijai reikalingas „dvasinis maistas“.
Tačiau „tyros sielos“ maistas išplaukia iš Toros,
sudarytos iš 613 priedermių, vykdymo, vadinamų sielos duona, kaip parašyta:
„Ateikite ir valgykite mano duoną“ (Mišlei 9 – 5).