kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

שערי הקדושה חלק א שער ג  

Šventumo vartai Pirma dalis. Tretieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotįDviejų pakopų teisuolis (צדיק – cadik) ir chasid (חסיד – nuo žodžio chesed, geras) analizė.


2.


Ir yra pakopa, aukštesnė už „absoliutus chasidas“.
Tai pati aukščiausia pakopa,
kurią pasiekęs žmogus, vadinasi (קדוש – kadoš) „šventas“.

Ši pakopa aprašyta knygoje „Tikunim“, knygoje Zohar ir dar daugelyje vietų.
Zohar, „Ki Tece“, Raja Mehemana parašyta:
„Sako Kūrėjas:
Tas kas užsiima Tora, „gmilut chasadim (atsidėkojimu gerumu) ir meldžiasi su bendruomene, svarbus Man, lyg būtų išlaisvinęs mane ir Mano sūnus iš pasaulio tautų.
Tačiau, kodėl žmonės stengiasi Toroje,
o Kūrėjas dar nėra išlaisvintas?
Iš tikro, kas vadinasi „chasidas“?
„Chasidas“ yra tas, kas yra garbingas, padorus ir geras su savo Kūrėju.


Ir dar, kai Izraelis daro nuodėmes, Kūrėjas siunčia Savo sūnus į tremtį,
tačiau kartu su jais tremtį eina į ir Šchina.
Iš tikro tas, kas sugrįžta (padaro atgailą תשובה – tšuvą),
kas daro Šchinai gerumą,
kas užsiima Tora ir priedermėmis,
pas ką yra tik viena mintis – „išvaduoti“ Šchiną.
Toks žmogus daro gerumą Kūrėjui“.


Parašyta: „Uolą, pagimdžiusią tave, apleidai“(Dvarim 32 – 18),
ir parašyta: „Duokite stiprybę Kūrėjui“ (Tehilim 68 – 35).
Apie tai rabi Jehuda sako:
„Palaimintas tas, kas užsiima Tora, tam,
kad suteiktų malonią dvasią savo Kūrėjui“ (Talmudas, Brachot).
Klausia:
„Kodėl užsiima Tora“?
Ir atsako:
„Ne dėl savo užmokesčio, o tam, kad suteikti malonią dvasią Kūrėjui.
Apie tai parašyta:
„Visi jūsų skausmai ir bėdos, tai – Jo (Kūrėjo) skausmai ir bėdos (Ješaja 63 – 9).
Visur, kur tik yra ištremiamas Izraelis, Šchina eina su juo,
nes Ji mūsų Motina.
Apie tai parašyta:
„Už jūsų nuodėmes yra išsiųsta jūsų Mama“(Ješaja 3 – 1), vadinama Šchina.
Kaip parašyta: „Uolą, pagimdžiusą tave, apleidai“.


Iš tikro, jei žmogus užsiima Tora ir priedermėmis,
ir tai daro su geromis savybėmis, jis vadinasi „chasidas“,
kaip paminėta anksčiau.
Tačiau, jei įsimaišo jame kokia mintis gauti kokį užmokestį,
vadinasi chasidas (geras) tik sau.
Kaip parašyta:
„Sąlygoja savo sielai geras žmogus (איש חסד – „Iš chesed“)( Mišlei 11 – 17).
Tai reiškia, kad vykdydamas priedermes,
toks žmogus sąlygoja tik savo sielai gerumą.
Todėl nėra vadinamas „chasidas“,
o tik „geras žmogus“,
t.y. „žmogus chasidas – „Iš chesed“.
Ir „gerumas“ yra nukreitas į patį žmogų, sąlygojantį tik savo sielai šį „gerumą“.


Tačiau, jei žmogus sąlygoja gerumą savo Kūrėjui,
toks žmogus vadinamas „chasidas“ ir „šventas“ (קדוש – kadoš).
Toks žmogus išsityrina nuo visų nešvarumų rūšių,
ir pašventina save aukštutiniu Kūrėjo šventumu.
Todėl pasakymas – „šventas“, reiškia „pasiruošimas“ ir „pakvietimas“.
Kaip parašyta:
„Ir pasišventinkite rytoj ir valgysite“ (Bemidbar 11 – 18).
Iš tikro žmogus padaro save „Kūrėjo šventumo vežimu“ (merkava), ir jau nepergyvena dėl savo garbės, o tik dėl Kūrėjo garbės.


Apie tai kalba rabi Pinchas ben Jair:
„Atsiskyrimas veda prie tyrumo... šventumas prie chasidut, o chasidut veda prie šventos dvasios (רוח הקודש – ruach akodeš)“ ( Talmudas, Sota).
Ir tai yra „absoliuti chasidut“, ateinanti po šventumo ir vedanti prie šventos dvasios.
Iš tikro žmogus susilieja su Kūrėju absoliučiai,
ir pasiekia Toros paslapčių atvėrimą, bei ateities pranašavimą.
Kaip sako rabi Meir – to nusipelno:
„Kiekvienas, užsiimantis Tora lišma“ (Avot 6 – 5),
t.y. dėl pačios Toros,
nes Ji ir Kūrėjas yra viena,
visa Tora yra Kūrėjo vardai.
Todėl toks žmogus:
„Nusipelno daug dalykų... ir atveriamos jam Toros paslaptys ir pasidaro kaip stiprėjantis šaltinis“ (Avot 6 – 5).