kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

שערי קדושה חלק א שער ד  

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį1.


Kaip jau kalbėjome žmogus turi stengtis iš visų jėgų įvykdyti,
kiek tik įmanoma iš 613 priedermių mūsų dienomis.
Yra daug nuomonių apie (galimų šiandien įvykdyti) priedermių skaičių.
Pateiksime pradžioje pagal Rambamą, paskui ką pridėjo kiti išminčiai ir knyga Zohar:
priedermės „vykdyk“, kurios yra Toroje ir priedermės „vykdyk“, kurias pridėjo išminčiai.

Šias priedemes suskirstysime į penkias dalis:


Pirma dalis: Priedermės galiojančios maldos metu visomis paprastomis (ne švenčių) dienomis.


Antra dalis: Priedermės priklausančios nuo laiko.


Trečia dalis: Priedemės, kurių įvykdymo galimybė ateina žmogui į rankas pati.


Ketvirta dalis: Priedermės, kurių įvykdymą žmogus turi stengtis ir ieškoti.


Penkta dalis: Priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės,
ir šią galimybę suteikia pats Kūrėjas.Pirma dalis


1. Žinoti, kad yra Kūrėjas, pagal eilutę:

שמע (Šma) Klausyk, Izraeli, Kūrėjas yra tavo Dievas“ (Dvarim 6 – 4).
       2. Sujungti Kūrėją, sakant:ה' אחד „Hašem Echad“, „Kūrėjas – Vienas“.

3. Pasidaryti cicitą ir apsigaubti juo.

4. Užsidėti ant galvos Raši tfiliną (iki vedybų) ir tfiliną rabeinu Tam (po vedybų).

5. Užsirišti rankos tfiliną tuo pačiu būdu.

6. Skaityti שמע „Šma“ du kartus per dieną.

7. Kiekvieną dieną tris kartus melstis שמונה עשרה „Šmone Esre“.

8. Priminti kiekvieną dieną, ką mums padarė Amalekas, sakant: אמן יהא שמיה רבא „Amen jehe Šema Raba“, „Amen, tegul būna didis Vardas“.
Kaip parašyta: „Ranka ant Kūrėjo krėslo“ (Šemot 17 – 16).
Ir kai sakome: „Priartink Kūrėjau prie savo didžio Vardo“.

9. Du kartus per dieną sakyti išpažintį („Tachanun“).

10. Kohenams kiekvieną dieną laiminti Izraelį.


Antra dalis

1. Sakyti „kidūšą“ vynui, ateinant Šabatui ir išeinant (Šabatui) per „Avdalą“.

2. Ilsėtis per Šabatą nuo visų darbų.

3. Atsisakyti širdyje chameco keturioliktą Nisano mėnesio naktį.

4. Perskaityti Agadą apie Išėjimą iš Egipto pirmą Pesacho naktį.

5. Ilsėtis nuo darbų pirmą Pesacho dieną.

6. Valgyti macą pirmą Pesacho naktį.

7. Ilsėtis nuo visų darbų septintą Pesacho dieną.

8. Linksmintis per Pesachą, Šavuot ir Sukot. Linksminti savo žmoną, sūnus ir vargšus, kiekvieną pagal išgales.

9. Skaičiuoti Omero skaičiavimą 49 pilnas dienas, pradedant nuo 16 Nisano mėnesio nakties.

10. Ilsėtis nuo visų darbų per Šavuot šventę.

11. Ilsėtis nuo visų darbų per Roš Ašana.

12. Išgirsti per Roš Ašana Šofaro balsą (garsą).

13. Ilsėtis nuo visų darbų per Jom Kipurim.

14. Pasnikauti per Jom Kipurim.

15. Ilsėtis nuo visų darbų pirmą Sukot šventės dieną.

16. Ilsėtis nuo visų darbų Šmini Aceret šventės dieną.

17. Gyventi (sėdėti) Sukoje septynias šventės dienas.

18. Atikti (košerinių) lulavo ir kitų minim (augalų rūšių) priedermę pirmą Sukot dieną.