kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • צריך שיזדכך חמשה זכוכים. הראשון, ישוב מכל חטאיו הן במצות לא תעשה, הן במניעת קיום מצות עשה ,הן בכל דברי סופרים, הן מכל מיני מדות מגונות. רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Žmogus turi praeiti penkis išsityrinimus: Sugrįžti nuo visų nuodėmių, kaip priedermėse „nedaryk“, taip ir priedermėse „daryk“, ir įvykdyti viską, ką pataria išminčiai, dėl blogų savybių. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

שערי קדושה חלק א שער ד  

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį2.


Trečia dalis.


Priedermės, kurių įvykdymo galimybė ateina žmogui į rankas pati.


       1. Parašyti Toros knygą.


2. Pritvirtinti mezuzą.


3. Pasakyti palaiminimą valgiui.


4. Mokytis Toros kiekvieną dieną, ir mokyti kitus.


5. „Veistis ir daugintis“.


6. Vesti žmoną pagal „kidušin“ tvarką.


7. Apipjaustyti savo sūnų.


8. Atskirti chalą iš duonos tešlos Izraelio žemėje.


9. Duoti cdaka (labdarą).


10. Skolinti vargšui.


11. Laiku grąžinti skolą.


12. Įrengti (ant stogo) apsauginę tvorelę.


13. Gerbti kohenus.


14. Gerbti talmidei chachamim (besimokančius Torą).


15. Gerbti tėvą ir motiną.


16. (Pagarbiai) bijoti tėvo ir motinos.


17. Mylėti artimą.


18. Mylėti „gerą“ (žmogų, perėjusį į judaizmą).


19. Laiku užmokėti samdomam darbininkui.


20. Pamaitinti samdomą darbininką.


21. Tikrinti (maistui skirtų) gyvulių ir žvėrių kašruto (tinkamumo) požymius.


22. Tikrinti paukščių kašruto požymius.


23. Tikrinti žuvų ir (valgomų) žiogų kašruto požymius.


24. Gedėti mirus artimiesiems.


25. Duoti (teisingą) kritiką.


26. Pasakius (prižadėjus) įvykdyti, t.y. nekalbėti tuščiai.


27. „Susilieti“ (susijungti) su Kūrėju.


28. Eiti Kūrėjo „keliais“.


29. Bijoti Kūrėjo.


30. Tolintis (atsitraukti) nuo nuodėmės.


31. Mylėti Kūrėją visais aspektais (sudėtinėmis dalimis), kaip prisakė mūsų mokytojai (išminčiai).