kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

שערי קדושה חלק א שער ד  

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį2.


Trečia dalis.


Priedermės, kurių įvykdymo galimybė ateina žmogui į rankas pati.


       1. Parašyti Toros knygą.


2. Pritvirtinti mezuzą.


3. Pasakyti palaiminimą valgiui.


4. Mokytis Toros kiekvieną dieną, ir mokyti kitus.


5. „Veistis ir daugintis“.


6. Vesti žmoną pagal „kidušin“ tvarką.


7. Apipjaustyti savo sūnų.


8. Atskirti chalą iš duonos tešlos Izraelio žemėje.


9. Duoti cdaka (labdarą).


10. Skolinti vargšui.


11. Laiku grąžinti skolą.


12. Įrengti (ant stogo) apsauginę tvorelę.


13. Gerbti kohenus.


14. Gerbti talmidei chachamim (besimokančius Torą).


15. Gerbti tėvą ir motiną.


16. (Pagarbiai) bijoti tėvo ir motinos.


17. Mylėti artimą.


18. Mylėti „gerą“ (žmogų, perėjusį į judaizmą).


19. Laiku užmokėti samdomam darbininkui.


20. Pamaitinti samdomą darbininką.


21. Tikrinti (maistui skirtų) gyvulių ir žvėrių kašruto (tinkamumo) požymius.


22. Tikrinti paukščių kašruto požymius.


23. Tikrinti žuvų ir (valgomų) žiogų kašruto požymius.


24. Gedėti mirus artimiesiems.


25. Duoti (teisingą) kritiką.


26. Pasakius (prižadėjus) įvykdyti, t.y. nekalbėti tuščiai.


27. „Susilieti“ (susijungti) su Kūrėju.


28. Eiti Kūrėjo „keliais“.


29. Bijoti Kūrėjo.


30. Tolintis (atsitraukti) nuo nuodėmės.


31. Mylėti Kūrėją visais aspektais (sudėtinėmis dalimis), kaip prisakė mūsų mokytojai (išminčiai).