kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

שערי קדושה חלק א שער ד 

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį4.


Penkta dalis.


Priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės, ir šią galimybę suteikia pats Kūrėjas.


1. Išpirkti pirgimį sūnų (pas koheną).


2. Paimti į žmonas mirusio brolio žmoną.


3. Išlaisvinti mirusio brolio žmoną nuo šios priedermės.


Šešta dalis.


Priedermės, kurias pridėjo išminčiai.


1. Uždegti Šabato žvakes.


2. Uždegti Chanukos žvakes.


3. Perskaityti per Purimą „Esteros Megilą”.


4. Nuplauti rankas (prieš valgį).


5. „Eruv chacerot” – „apjungti kiemus” (per Šabatą ir šventes).


6. „Eruv tchumin” – „apjungti teritorijas”, vardan priedermės.


7. „Eruv tavšilin” – „apjungti” maisto produktus (Šabatui ir šventėm).


8. Įstatymai apie bendras valdas.


9. Pasninkauti keturis pasninkus (ir Esteros pasninką):


a) 17 tamuzo.


b) 9 avo.


c) 3 tišrei.


d) 10 teveto


e) Esteros pasninką.


10. Pasninkauti bendruomenės pasninkus (dėl bendrų bėdų).


Septinta dalis.


Priedermės „daryk“ pagal autorius (išminčius).


1. Bodėtis (šlykštėtis) netinkamais (nešvariais, nekošeriniais) indais.


2. Panardinti (apiplauti) naujus indus.


3. Tikrinti ar nėra chameco 14 Nisano naktį.


4. Valgyti „maror” (karčiąsias žoles) pirmą Pesacho naktį.


5. Laiminti už visas priedermes, už visus stebuklus, ir už visus gyvenimo įvykius.


6. Skaityti Torą laiku, nustatytu mūsų mokytojo Moše, t.y. per Šabatus, švenčių dienomis ir t. t.