kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כבר בארנו בחלק שלישי שער שביעי כי חמשה אופני השגה הם, רוח הקודש, ונשמות צדיקים, ומלאכים הנקראים מגידים, ואליהו זכור לטוב, וחלו.רבי חיים וויטל, ספר שערי קדושה Jau aiškinome trečioje dalyje, septintuose vartuose, kad yra penki šventos dvasios pasiekimo būdai:šventos dvasios pritraukimas, susitikimas su teisuolio siela, angelai, vadinami (magidim) pranešantys,pranašas Elijahu, per sapną. (Rabi Chaimas Vitalis „Šventumo vartai“)

שערי קדושה חלק א שער ד 

Šventumo vartai Pirma dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį4.


Penkta dalis.


Priedermės, kurių įvykdymui nėra pas žmogų galimybės, ir šią galimybę suteikia pats Kūrėjas.


1. Išpirkti pirgimį sūnų (pas koheną).


2. Paimti į žmonas mirusio brolio žmoną.


3. Išlaisvinti mirusio brolio žmoną nuo šios priedermės.


Šešta dalis.


Priedermės, kurias pridėjo išminčiai.


1. Uždegti Šabato žvakes.


2. Uždegti Chanukos žvakes.


3. Perskaityti per Purimą „Esteros Megilą”.


4. Nuplauti rankas (prieš valgį).


5. „Eruv chacerot” – „apjungti kiemus” (per Šabatą ir šventes).


6. „Eruv tchumin” – „apjungti teritorijas”, vardan priedermės.


7. „Eruv tavšilin” – „apjungti” maisto produktus (Šabatui ir šventėm).


8. Įstatymai apie bendras valdas.


9. Pasninkauti keturis pasninkus (ir Esteros pasninką):


a) 17 tamuzo.


b) 9 avo.


c) 3 tišrei.


d) 10 teveto


e) Esteros pasninką.


10. Pasninkauti bendruomenės pasninkus (dėl bendrų bėdų).


Septinta dalis.


Priedermės „daryk“ pagal autorius (išminčius).


1. Bodėtis (šlykštėtis) netinkamais (nešvariais, nekošeriniais) indais.


2. Panardinti (apiplauti) naujus indus.


3. Tikrinti ar nėra chameco 14 Nisano naktį.


4. Valgyti „maror” (karčiąsias žoles) pirmą Pesacho naktį.


5. Laiminti už visas priedermes, už visus stebuklus, ir už visus gyvenimo įvykius.


6. Skaityti Torą laiku, nustatytu mūsų mokytojo Moše, t.y. per Šabatus, švenčių dienomis ir t. t.