kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: תהלים פא' ד Pūskite šį mėnesį Šofarą savo laiku („uždengtą“) šventės dieną. (Tehilim 81 – 4)
  • Gerų ir saldžių metų!
  • !שנה טובה ומתוקה
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

שערי הקדושה חלק א שער ו 

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį4.


Dalykai, kurių reikia ypatingai saugotis


       1. Saugokis nuo visų rūšių pykčio.


2. Saugokis priekabumo (perdėto griežtumo) ypač su namiškiais.


3. Saugokis didybės.


4. Jei tave kas nors sugėdins, neatsakyk jam.


5. Įžeidinėjamas, stenkis neįsižeisti, apie tai parašyta: „Mylintys (Kūrėją) yra tvirti, kaip saulės patekėjimas” (Šoftim 5 – 31).


6. Priimk kiekvieną žmogų su džiaugsmu, net jei jis nekenčia tavęs, taip padarysi jį, mylinčiu tave.


        7. Visos tavo kalbos turi būti ramios ir nepakeltu balsu.


8. Neperženk pykčio ribos.


9. Pašalink iš širdies liūdesį ir rūpesčius, nutolink blogį nuo savęs, nes tai spąstai šventumui.


10. Bėk nuo valdžios (nuo valdininko pareigų), nes jos trumpina tavo gyvenimo metus.


11. Tolinkis nuo tuščių kalbų.


12. Tolinkis nuo melo.


13. Venk pataikavimo.


14. Venk pašaipos (šaipymosi).


15. Tolinkis nuo apkalbų.


Šios visos grupės nepamatys Šchinos veido pasaulyje, kuris ateis.


Prisirišk prie:

1. Nuolankumo, kuris atveda prie šventos dvasios.


2. „Užsikimšk ausis”, kad negirdėtum lašon hara (blogų kalbų) ir apkalbų.


3. Būk kaip „kurčias” tuščiom kalbom, atverk burną tik Toros žodžiams ir priedermėms, bei būtiniems dalykams.


4. Kiekvieną žmogų priimk su šypsena ir maloniu tonu.


5. Nesididžiuok savo gerais darbais prieš kitus, nes prarasi užmokestį ir gausi bausmę.


Būk atsargus „mincha” (popietinėje) maldoje, nes Elijahu gavo atsakymą būtent per „mincha” maldą.

Ir dar, tai absoliutaus teismo laikas, nes „pasisuko” diena ir pailgėjo „vakaro šešėliai”.

Tačiau labiausiai saugokis „aravit” (vakarinėje) maldoje, nes jau tamsa užklojo žemę.

Tada visi „kenkėjai” yra pasiruošę „prilipti” prie žmogaus kūno ir sielos, kai ji ruošiasi pakilti ataskaitai prieš Kūrėją.

Yra ir kitų dalykų, kurie smulkiau išvardinti „Penktuose vartuose”.