kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

שערי הקדושה חלק א שער ו 

Šventumo vartai Pirma dalis. Šeštieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

 5.


Dabar nustatysime bendrus vaistus“, kaip galima išsigelbėti (išsigydyti) nuo sielos negalavimų“ (abejonių).

Iš tikro neteisingas žmogaus supratimas sukelia tris dalykus, klaidas:


Pirmas.

Materialumas sąlygoja žmogui užmiršti tiesą, kad visko pagrindas yra dvasingumas, ir tai atveda prie nuodėmės.


Antras.

Žmogus prisimena, kad svarbiausia yra dvasingumas, bet skaito save jau labai „pasistūmėjusiu“ dvasingumo pusėn ir turinčiu didelį dvasingumo „bagažą“.


Trečias.

Net jei ir prisimina ir saugosi nuo pirmų dviejų suklydimų, žmogaus širdyje gimsta klausimas:

„Ką valgysim sotumo metais“?

Tai reiškia žmogus klausia: kokia iš vis yra dvasingumo prasmė?

Ir šitas suklydimas yra iš visų sunkiausias, todėl, sūnau, padaryk šiuos dalykus, kad apsisaugotum nuo šių Izraelio nuodėmių (Israel ישר אלtiesiai į Kūrėją“).


Prieš pirmą klaidą:

Visada turėk „prieš akis“ (kontroliuok save), ką reikia kalbėti, ir ką reikia daryti.

Nekalbėk ir nedaryk nieko, netgi paprastų žodžių ar veiksmų, prieš tai jų „nepasvėręs“ mintyse. Žinome, kad „skubotas vaisius“ yra labai kartus ir jau nieko nebegalima sugrąžinti.


Prieš antrą klaidą:

Visada tegul būna „Kūrėjo baimė“ prieš tavo akis, tegul būna „prieš tave“ tavo mirties ir „įėjimo“ į kapą diena.

Taip pat prisimink gehinomo (pragaro) teismo dieną, ir „Viso pasaulio teismo“ dieną.

Visų šių dalykų labai bijojo net pranašas Šemiuelis, kuris yra lyginamas su Moše ir Aronu. (Talmudas, Chagiga 4 – 72).


Prieš trečią klaidą.

Priimk garantiją ir pasitikėjimą tiesa, kad „Kūrėjo akys“ apžvelgia visus žmogaus žingsnius,

ir atlygina kiekvienam pagal darbus.

Ir galiausiai ne žmogaus valioje „pakilti“, ar „nukristi“, nes „ne lengvam – šuoliuoti“.

Taip pat visus norus ir lūkesčius nukreipk į Jį, kaip sakome Roš Hašana maldoje:

„Palaimintas tas, kas neužmiršta Tavęs, ir žmogus, besistengiantis dėl Tavęs. Nes, ieškantys Tavęs, niekada nesuklups, ir nedings amžiams pasitikintys Tavimi“.


Tiek paaiškinimų pakanka, kad nukreipti žmogų būti „teisuoliu“ ar „chasidu“.

Toliau panagrinėsime išminčių nurodymus, einat šiuo keliu, taip pat bausmes žmogui, einančiam negeru keliu.

Ir užmokestį, ateinantį pas žmogų nedelsiant, jei žmogaus visi troškimai yra tik Toroje ir priedermėse.