kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

שערי קדושה חלק ב שער ד 

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį

 


Apie bausmę už blogas savybes (midot) ir užmokestį už geras


5.

 

Neapykanta.

Dėl neapykantos žmogus nusideda prieš savo artimą, sąlygodamas jam daug blogybių.

Apie tai pasakė mūsų mokytojai:

„Neapykanta žmonėms išstumia žmogų iš pasaulio” (Avot 4).

Tai tolygu, lyg žmogus nekęstų pačio Kūrėjo, kuris sukūrė žmogų būtent tokį,

juk visi esame Kūrėjo vaikai.

Tai reiškia, kad toks žmogus nekenčia ir Abrahamo, Icchako bei Jakovo,

kurie taip pat yra iš žmonių giminės.

 

Iš tikro visos sielos yra susijungusios su šventu Vardu išaukštintam tikslui,

ir Kūrėjas didžiuojasi visomis sielomis, todėl kaip gi galima jų neapkęsti?

Pasakė mūsų mokytojai:

„Antrojoje Šventykloje buvo daug didelių išminčių ir teisuolių,

bet Ji buvo sugriauta dėl bepriežastinės neapykantos“ (Talmudas, Joma).

 

Ir ne tik, bet ir visi kiti prasižengimai yra padaromi su bepriežastine neapykanta širdyje.

Toks žmogus visada prasižengia įsakymui, draudžiančiam neapkęsti,

ir anuliuoja veiksmo priedermę: „Mylėk savo artimą, kaip save patį“ (Vajikra 18 – 19).

Apie šitą priedermę pasakyta, kad tai „pagrindinė Toros taisyklė”,

ir viskas priklauso nuo jos.

 

Taip pat Moše nusipelnė visų savo dorybių dėka meilės Izraeliui ir

pergyvenimo dėl tautos bėdų. Pasakė Moše Kūrėjui:

„Jei neatleidi jų nuodėmių, ištrink ir mane kartu“ (Šmot 32 –  32).

Todėl Moše atstoja visą Izraelį, kaip parašyta:

„Prisimink ankstesnes dienas ir Moše tautą“ (Ješaja 63 –  11).