kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

שערי קדושה חלק ב שער ד  

Šventumo vartai Antra dalis. Ketvirtieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Apie bausmę už blogas savybes (midot) ir užmokestį už geras

7.

 

Žemi (gašlūs) troškimai.

Žemi troškimai yra nešvarumo šaltinis,

nes tai atveda prie neapykantos, pavydo,

grobstymo, melagingos priesaikos,

ir netgi prie žmogžudystės.

Tai dešimtas Kūrėjo įsakymas,

apimantis visus šiuos veiksmus.

 

Tai reiškia, kad akis nepasisotins turtais,

kaip gyvatė, apie kurią pasakyta:

„Gyvatės valgis – žemė“ (Ješaja 65 – 25).

Parašyta: „Skuba prie turto „blogos akies” žmogus“ (Mišlei 28 – 22).

Pasakė mūsų mokytojai:

Gašlumas išveda žmogų iš pasaulio,

nes toks žmogus atsitraukia nuo užsiėmimų Tora ir priedermių vykdymu.

Toks žmogus netiki Kūrėjo valdymu,

t.y. žmogus netiki, kad viską prižiūri pats Kūrėjas. 

Kaip pasakė išminčiai:

„Tas, kas turi duonos riekę krepšyje ir sako:

„Ką valgysiu rytoj?“

Toks žmogus neturi tikėjimo.“ (Talmudas, Sota).

 

Iš tikro nėra didesnės dorybės už tikėjimą ir pasitikėjimą,


kaip pasakyta: „Palaiminti pasitikintys absoliučiai“ (Tehilim 2 – 12).

Tai reiškia, kad tokie žmonės tiki,

kad yra pasaulyje Kūrėjas, prižiūrintis ir besirūpinantis.

Kaip pasakyta:

„Palaimintas vyras, kuris pasitiki Kūrėju,

kurio garantija yra Kūrėjas“ (Tehilim 40 – 5).

Taip pat palaimintas žmogus kuris tiki,

kad jam netruks prasimaitinimo.

Kaip parašyta:

„Patikėk Kūrėjui visus savo poreikius, ir jis tave aprūpins“.

 

Tik yra viena sąlyga – pasitikėjimas turi būti absoliutus, visa širdimi,

be jokio abejonės šešėlio.

Todėl, būdamas užtikrintas Kūrėju,

žmogus turi užsiimti Tora ir priedermėmis išvis be jokių abejonių.