kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

שערי קדושה חלק ב שער ח  

Šventumo vartai Antra dalis. Aštuntieji vartai

ravas Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Atgailos (tšuva, sugrįžimo) vartai

 

Nėra tokios nuodėmės, net Kūrėjo neigimas, kurie atsilaikytų prieš atgailą

(tšuva, sugrįžimą), net jei „tšuva“ yra padaroma mirties valandą.

 

Iš tikro yra kelios „apsivalymo“, t.y. išsityrinimo rūšys:

1.     Jei žmogus prasižengė „lengvom“ priedermėm „daryk“,

tada padaro „tšuva“ ir nejuda iš vietos (nepasitaukia nuo Kūrėjo),

kol jam nėra atleidžiama.

 

2.     Jei žmogus prasižengė „lengvom“ priedermėm „nedaryk“,

jį ištyrina „tšuva“ ir Jom Kipurim.

 

3.     Jei žmogus prasižengė „sunkiai“ priedermei, jį ištyrina,

t.y. jis yra baudžiamas „karet“ –  sielos „atkirtimu“,

arba mirtimi iš Dangaus pusės.

 

4.     Jei žmogus prasižengė „sunkiai“ priedermėms „daryk“ ir „nedaryk“,

jį ištyrina, tada, kai jis yra baudžiamas „Beit din“, t.y. teismo nuosprendžiu mirtimi.

 

5.     Jei žmogus keikė Kūrėją, ar prasižengė labai sunkiai,

jis „nusileidžia“ į gehinomą (pragarą) ir daugiau nebepakyla iš ten.

Taip pat žmogus „neprisikelia iš numirusių“.

 

„Tšuva“ (atgaila) ištyrina nuodėmes tik tada, jei vėl nesugrįžtama

prie savo nusikaltimų antrą kartą.

Tai reiškia, jei žmogus padaro „tšuva“ iš meilės ar iš bausmės „baimės“,

jis išrauna nuodėmę iš pagrindų.

Tačiau, jei žmogus padaro „tšuva“ todėl, kad jam atėjo kentėjimai,

nuodėmė neišgydoma pilnai ir žmogus skaitosi „pažeistas“.

„Tšuva“ reikalauja prisipažinimo žodžiu.

Prisipažinimo tekstas –„Tachanun“, pagal Talmudo traktatą „Joma“, yra

visuose siduruose.