kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן: בן עזאי ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם ר"ע: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים. חגיגה יד' – ב Mokė išminčiai: Keturi įėjo į "Pardes" (Rojaus Sodą), ir tai: Ben Zoma, Ben Azai, Acher ir rabi Akiva. Pasakė rabi Akiva: Kai Jūs pasieksite "Tyro marmuro vandenis", nesakykite : Vanduo, vanduo. (Talmudas, Chagiga 14 - 2)

שערי קדושה חלק ג שער ג 

Šventumo vartai Trečia dalis. Tretieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotįVeiksniai, stabdantys pranašystę


1.


Kadangi žmogus sudarytas iš visų pasaulių,
ir visi pasauliai priklauso nuo žmogaus veiksmų,
todėl pranašystė būtinai privalo būti pasaulyje.
Iš tikro pranašystės dėka žmogus gali „ištiesinti“ savo veiksmus ir pritraukti „šviesą“,
t.y. „gausybę“ ir „gerumą“ į visus pasaulius.
Tai reiškia, kad pranašystės dėka iš pasaulio nedingsta „dvasinė šviesa“,
t.y. Kūrėjo „gausybė“ ir „gerumas“.


Todėl, jei nebūtų nusileidusi pranašystė ant mūsų mokytojo Moše,
jis nebūtų galėjęs „nuleisti“ iš Dangaus Toros,
kuri įgalina visų pasaulių egzistavimą.
Kaip parašyta:
„Jei ne Mano „dienos ir nakties sandoris“, dangaus ir žemės įstatymų nebūčiau sukūręs“ (Jeremija 33 – 25).
Iš tikro, jei nebūtų gauta Tora, visi pasauliai būtų praradę egzistenciją (neduok dieve)...


Ir toliau tuo keliu ėjo visi pranašai, Toros išmintimi ir paslaptimis,
t.y. šventa dvasia „ištiesindami“ tautos veiksmus ir „atverdami“ žmonėms akis.
Išeina, kad pranašystė ir „šventa dvasia“ privalo egzistuoti pasaulyje,
ir tai yra būtinas dalykas.
Tačiau žmogus turi išpildyti atitinkamas sąlygas,
t.y. būti vertu šios „dieviškos dovanos“.
Ir jei siela yra „susitepusi“, ji šią savybę praranda.


Iš tikro, jei „šventos dvasios“ šviesa yra pasirengusi „nusileisti“ ant žmogaus, o jis nusideda,
tada „blogio instinktas“ padaro nepraeinamą „pertvarą“ tarp „protingos sielos“ נפש השכלית (nefeš asichlit) ir šventos dvasios šaltinio.
Apie tai parašyta:
„Jūsų nuodėmės atskiria jus“ (Ješaja 59 – 2),
t.y. „šventa dvasia“ negali nusileisti ant žmogaus dėl 365 pažeidimų,
kuriais yra pažeidžiama „protinga siela“, kaip jau paaiškinta 1 d.


Taip pat, jei pas žmogų bus koks pažeidimas, vykdant 248 priedermes „daryk“,
aukštutinė šviesa negalės pasiekti „protingos sielos“.
Ir tada bus „neveiksmingas“ atitinkamas „dvasinis organas“ iš 248 sielos organų.
Lygiai tas pat atsitiks, jei pas žmogų, dėl kokios tai blogos savybės bus „defektas“ žemesnėje,
t.y. „gyvulinėje“ – midot, savybių sieloje.