kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? מסכת אבות א' – יד'. בעה''ס, אגרות קודש Jei ne aš už save, tai kas už mane? Tačiau, jei aš pats už save, tai kas aš? Ir jei ne dabar, tai kada? (Avot 1 – 14)

שערי קדושה חלק ג שער ג  

Šventumo vartai Trečia dalis. Tretieji vartai

rabi Chaimas Vitalis

 
 
 

Uždaryti užduotįVeiksniai, stabdantys pranašystę


2.


Ir jei žmogus valgys netinkamą maistą,
bus pažeistas dar žemesnis (augalinis) sielos lygis.

Šie du lygiai: gyvulinis ir augalinis yra atsakingi už šviesos pritraukimą „iš viršaus“,
t.y. tada bus uždėta „pertvara“ aukštutinei šviesai.


Iš tikro sielą nuo aukštutinė šviesos skiria trijų rūsių „pertvaros“,
t.y. jei yra kokiame tai „lygyje“ pažeidimas.
Apie šią paslaptį parašyta:
„Nusidėjėliai dar savo gyvenime vadinami „mirusiais“ (Talmudas, Brachot).


Ir jei žmogus ateina „išsityrinti“,
pas jį turi būti „švarūs“ visi „sielos lygiai“.
Todėl Kūrėjas pasakė Moše:
„Nusiimk batus nuo kojų“ (Šmot 3 – 5),
t.y. visi „lygiai“turi būti „skaidrūs“ be jokios „pertvaros“,
kad juose neliktų jokio blogio instinkto „nešvarumo“.
Tai reiškia, kad jokia pertvara neturi skirti tarp sielos ir „šventos dvasios“ šviesos,
einančios iš dešimties sfirot.


Todėl išaiškėja dvi blogybės, kurias sąlygoja žmogaus nuodėmės:


1. Iš vienos pusės „apatinių“ (žmonių) troškimai ir norai negali „pakilti“ iki „šventos dvasios“ šaltinio.


2. Iš kitos pusės „šventos dvasios“ šviesa negali „nusileisti“ pas žmogų, dėl minėtų nuodėmių sąlygojamų „pertvarų“ sielos lygiuose.