kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

החרות  

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį16.


Sekti paskui daugumą


Parašyta: „Sekti pagal daugumą“ (Šmot 23 – 2),
tai reiškia, kad visais atvejais kur yra ginčas tarp individo ir daugumos, mes privalome, nuspręsti reikalą pagal daugumos norus.

Todėl aišku, kad dauguma turi teisę „apriboti“ individo laisvę.


Tačiau čia iškyla kitas, dar aštresnis klausimas:
Iš pirmo žvilgsnio šis įstatymas stumia žmonijos progresą atgal, o ne į priekį?
Juk iš tikro didelė visuomenės dalis yra „neišsivysčiusi“, o „išsivystę“ visada sudaro mažumą.
Todėl, jei mes „persversime“ viską į daugumos norų pusę, kurie sudaro „neišsivysčiusią“ ir nepakančiausią visuomenės dalį, tada neklausysime išminčių, kurie visada yra mažuma.
Ir tada žmonija bus pasmerkta „pasukti“ atgal, bei negalės žengti nei mažiausio žingsnelio progreso link.


Tačiau, kaip yra paaiškinta str. „Taika“, mes esame įpareigoti Apvaizdos gyventi visuomenės gyvenimą, todėl esame priversti vykdyti įstatymus, liečiančius normalų visuomenės egzistavimą.
Ir jei mes nors truputį nukrypsime nuo šio įstatymo, „Gamta“ būtinai mums „atkeršys“ savo nuožiūra, neklausdama ar mes suprantame gamtos dėsnius, ar ne.


Todėl mes aiškiai matome, kad visuomenėje įmanoma normaliai egzistuoti, tik laikantis principo: „Sekti pagal daugumą“.
Ir šis tik vienintelis šis dėsnis „sutvarko“ kiekvieną visuomenės viduje esantį ginčą ir konfliktą, bei duoda teisę normaliam visuomenės egzistavimui.

Todėl dėl šios priežasties šis dėsnis skaitosi, kaip vienas iš natūralių „Apvaizdos“ įstatymų, kurį mes privalome priimti ir vykdyti su dideliu atsargumu, nors jei mes to nesuprantame.


Tai panašu į kitas Toros priedermes, kurios visos yra „gamtos dėsniai“ ir „Apvaizdos įstatymai“, duoti mums iš „viršaus į apačią“.
Ir kaip jau paaiškinau str. „Kabalos išminties esmė“, kad visi prieštaravimai, esantys mūsų pasaulio gamtos dėsniuose, išplaukia iš aukštutinių dvasinių pasaulių.

Todėl dabar suprask, kad Toros priedermės – tai dėsniai, nustatyti aukštutiniuose dvasiniuose pasauliuose, ir mūsų pasaulio gamtos dėsnių šaknys.
Todėl visada Toros įstatymai atitinka mūsų pasaulio gamtos įstatymus, kaip du vandens lašai.
Iš tikro parodėme, kad įstatymas „sekti pagal daugumą“ yra Apvaizdos ir gamtos dėsnis.