kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ה' מלך, גאות לבש. לבש ה' עז התאזר. אף תכון תבל, בל תמוט. נכון כסאך מאז, מעולם אתה. תהלים צג' – א', ב Kūrėjas karaliauja, apsisiautęs didybe. Apsisiautęs Kūrėjas, stiprybe apsijuosęs. Palaiko visatą, kad nesvyruotų. Visada teisingas (Tavo) sostas, amžinas Tu. (Tehilim 93 – 1, 2)

החרות 

Laisvė

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį18.


Visuomenės gyvenimo dėsnis: „Sekti pagal daugumą“


Ir dabar visiškai suprantamas individo laisvės aspektas.
Tačiau iš tikro egzistuoja klausimas:
iš kur dauguma paėmė sau teisę „apriboti“ individo laisves“?
Tai reiškia atimti iš žmogaus tai,
kas yra brangiausia jo gyvenime, t.y. „laisvę“?
Juk ir pirmo žvilgsnio tai vien tik „prievartos politika“?


Tačiau, kaip jau gerai paaiškinome natūralų Apvaizdos priedermių dėsnį,
kad kiekvienas iš mūsų privalome gyventi visuomenės gyvenimą.
Todėl kiekvienas iš mūsų tampa įpareigotas saugoti ir puoselėti visuomenės gerovę.
Ir visa tai galima įgyvendinti tik principu:
„Sekti pagal daugumą“,
tai reiškia, kad pavienio žmogaus nuomonė negali būti klausoma ir vykdoma.


Iš tikro matome daugumos teisės „apriboti“ individo laisvę šaltinį.
Todėl savaime aišku, kad tais klausimais,
kurie neliečia „materialios“ visuomenės gerovės,
pas daugumą visiškai nėra jokios teisės ir pasiteisinimo „atimti“ ir „apriboti“ individo laisvę.
Ir jei kas taip elgsis,
jis skaitysis „grobikas“ ir „smurtautojas“,
iškeliantis „kumščio politiką“,
kaip svarbiausią, pasaulyje.
Tai reiškia, kad čia jau „nebegalioja“ Avaizdos duotos teisės daugumai,
pagal savo norą, „apriboti“ individo laisvę.