kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

הסולם, פרקי חיים של הרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Rabi Baruch Šalom aLevi Ašlag biografija

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Toros ritinio įnešimas

 


1991 metų tamuzo mėnesio 15 dieną nusipelnėme į mūsų Mokymo namus įnešti Toros ritinį.

Raidžių užrašymo ritualas buvo atliekamas rabi Davido Klar namuose.

Iš čia, su džiaugsmu ir dainomis, visas būrys patraukė link Mokymo namų.

Džiaugsmas buvo toks, kad neįmanoma apsakyti.

Ravas Baruchas tada pakomentavo, kokia yra Toros ritinio įnešimo dvasinė prasmė:

„Fizinis Toros įnešimo į Šventyklą veiksmas reiškia, kad žmogus turi

įnešti Toros raides į savo vidinę Šventyklą, tai yra, į savo širdį.

Ir žmogus turi padaryti tai su džiaugsmu, o ne iš prievartos.

Todėl Toros ritinį įnešame su džiaugsmu ir dainomis, kad pabrėžti vidinį aspektą“.  


Kartą ravas Baruchas pasakė:

„Balta spalva Toroje nėra suprantama ir neturi prasmės be juodos raidžių spalvos.

Ir tik todėl, kad balta spalva apsupa juodą, galime suprasti raidžių formą.

Taigi, balta yra suvokiama tik tamsos dėka.

Tai reiškia, kad nėra šviesos be tamsos, nes nėra šviesos be indo.

Todėl tas, kuris nejaučia tamsos, tas neturi indo šviesai ir tam, kuris

nejaučia tamsos, nereikia „tšuvos“ (atgailos, sugrįžimo).

Ir čia galime suprasti Gmaros pasakymą:

„Jei tave pagavo niekšas, tempk jį į Toros mokymo namus“ (Talmudas, Kidušin, pagal Mišlei).

Niekšas tai blogio instinktas.

Ką reiškia „pagavo“?

Juk blogio instinktas nuolat gyvena žmoguje, o pasakymas „pagavo“ reiškia, kad tik kartais?!

Atsakymas tas, kad iš tiesų blogio instinktas visada yra žmoguje, tačiau, ar

kas nors iš tikrųjų mano, kad blogio instinktas yra „niekšas“ ir tamsa?

Atvirkščiai – jei žmogus turi pinigų troškimą, jis sako sau:

„Norėčiau turėti daugiau pinigų“...

Ir tik dėka Toros šviesos galime pajausti, kad blogio instinktas yra „niekšas“.

Kai žmogus tai pajaučia, jis turi vėl atsigręžti į Torą, nes yra pasakyta:

„Sukūriau blogio instinktą, sukūriau prieskonį jam – Torą“ (Talmudas, Kidušin).


Ir tuo metu, kai Moše pakilo ant Sinajaus kalno gauti Torą, tarnystės angelai pasakė Kūrėjui:

„Kodėl tu duodi savo Torą žmonėms, kurie yra tokie niekingi?“

Kūrėjas pasakė Moše:

„Duok jiems atsakymą“.

Moše pasakė:

„Jūs visiškai neturite blogio instinkto?“

Jo atsakymo vidinė prasmė: jei jūs nejaučiate, kad jumyse yra blogis, kam jums reikalinga Tora?

Juk balta spalva Toroje yra suprantama tik dėka juodos“.