kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

שלבי הסולם כי תצא מלחמת הרשות  

Šlavei haSulam „Karas dėl valdžios“

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


 (Ištraukos)

 

1.

 

 

Išminčiai pasakė:

„Tora galioja (Toros paslaptis supranta) tik tam,

kas numarina save dėl Jos“ ( Babilono Talmudas, Brachot  63 – 2).

Iškyla klausimas, jei žmogus numarins save, tai kas gi tada vykdys Torą ir priedermes?

Juk parašyta:

„Miręs –  laisvas“, t. y. išminčiai pasakė:

„Kai žmogus miršta, jis pasidaro laisvas nuo priedermių laikymosi“

(Jeruzalės Talmudas, Kilaim 9,3).

Todėl reikia suprasti, ką reiškia:

„Numarina save dėl Jos (Toros)“.

 

Iš tikro žmogus turi anuliuoti savo valdžią,

t. y. nesakyti: „Tai aš“,

 viską perduoti  į Kūrėjo valdžią.

Todėl išeina, kad žmogus neturi jokios valdžios (įtakos) pasaulyje,

bet  viskas priklauso Kūrėjui.

Ir tada ateina laikas, kai galima suprasti Torą ir Jos paslaptis,

t. y. viską, ką Tora žada žmogui, jeigu jis laikysis Jos.

 

Ir tai gali būti tik tada, kai žmogus anuliuoja savo „valdžią“,

vadinamą –  „meilė sau“.

Tada žmogus pasidaro Kūrėjo tarnas, t. y.:

„Viską, ką įsigijo tarnas, viskas priklauso Kūrėjui“.

Todėl tada pas tarną visai nėra „vietos“,

kur galėtų įeiti gerumas ir malonumai,

kuriuos žada Tora.

Tai reiškia, kad visas „gerumas“ ir „malonumas“,

kurį gauna tarnas,

viskas įeina į Kūrėjo „įtaką“.

Ir pas žmogų nėra kitos valdžios pasaulyje, tai ir vadinasi:

 „Tora galioja (Toros paslaptis supranta) tik tam, kas numarina save dėl Jos“...