kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

השלום 

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Eksperimentinio pagrindo, mokslinis tyrinėjimas apie darbo Kūrėjui būtinumą

 

1.

 

„Ir gyvens vilkas su ėriuku, bei tigras gulės su ožiuku, ir veršiukas,

liūtas bei jautis bus kartu, ir jaunuolis vedžios juos“ (Ješajahu 11 – 6).

„Ir bus tą dieną, vėl pakels Kūrėjas savo ranką antrą kartą, įsigyti savo tautos likutį,

kuris liks Asirijoje, Egipte, Patrose, Kūše, Eilame, Šinaare, Chamate ir

jūros salose“ (Ješajahu 11-11).

Pasakė rabi Šimonas ben Chalafta:

„Nerado Kūrėjas būdo palaiminti Izraelį, tik taika (šalom), kaip pasakyta:

Kūrėjas duos savo tautai jėgų, Kūrėjas palaimins savo tautą taika“

(Talmudo traktato „Okcin“ pabaiga).

 

Ankstesniuose straipsniuose jau paaiškinau bendrą darbo Palaimintam ir

Išaukštintam Kūrėjui formą, kurios esmė yra „meilė artimui“.

Iš tikro praktiniu aspektu reiktų šio darbo esmę apibrėžti, kaip: „sąlygojimas artimui“.

Tai reiškia, kad praktinė „meilės artimui“ darbo pusė yra „gerumo artimui sąlygojimas“.

Todėl galima „meilę artimui“ apibrėžti, kaip „sąlygojimą artimui“, kas garantuoja,

kad mes niekada neužmiršime teisingos intencijos.

 

Ir jau teisingai apibrėžėme ir gerai žinome apie darbą Palaimintam Kūrėjui.

Todėl dabar mums reikia nustatyti, ar šis darbas gali būti mūsų priimamas

vien tik tikėjimo aspektu, be jokio mokslinio – eksperimentinio pagrindo,

ar čia taip pat galioja ir praktinis patyrimas.

Tai ir yra pagrindinė idėja, kurią aš noriu iškelti ir įrodyti šiame straipsnyje.

 

Ir žinoma pirmiausia mums reikia gerai apibrėžti pačią idėją:

Kas gi priima mūsų darbą?

Taip pat aš labai nemėgstu tuščio filosofavimo,

t.y. aš nemėgstu samprotavimų, neparemtų praktika.

Kaip yra žinoma, kad mūsų karta jau pakankamai „prisivalgė“ tuščių

teorijų, kurios visos „sugriuvo“, nes buvo statomos ant „klibančių“ pagrindų.

 

Todėl čia kalbėsime tik kritiniu – analitiniu – sintetiniu pagrindu.

Tai reiškia, kad pradėsime analitiškai išskaidydami visus faktus,

kol apibrėšime pagrindinę idėją.

Ir paskui viską susintetinsime ir apjungsime,

kad parodyti, kaip kiekvieno žmogaus gyvenime darbas Kūrėjui yra

būtinas iš praktinės  pusės.