kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

ברכת שלום שמעתי מאמר פורים 

Birkat Šalom „Šamati“, Purimas

tai, ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

 
 
 

Uždaryti užduotįIštraukos


Parašysiu dalykus, kuriuos girdėjau prie Baal Sulamo šventinio Purimo stalo.
Reikia suprasti keleto dalykų iš „Megilat Ester“ vidinę prasmę.
Parašyta: „Po šitų dalykų, karalius išaukštino Hamaną“...
Dar parašyta: „Gėrimas pagal įstatytmą“.
Kas tai „pagal įstatymą“?
Atsako rabi Chananas, rabi Meir vardu:
„Pagal Toros įstatymą“.
Kas yra „Toros įstatymas“?
(Ir atsako): „Valgymas didesnis už gėrimą“.


Pirmiausiai turime suprasti, kas „vidiniu supratimu“ yra „Mordechajaus“ ir „Hamano“ aspektai?
Kaip paaiškino išminčiai: „Pagal kiekvieno žmogaus norą“,
reiškia pagal Hamaną ir Mordechajų.
Žinome, kad „Mordechajaus noras“ yra vadinamas „Toros įstatymas“,
ir tai – „valgymas didesnis už gėrimą“,
kur „valgymas“ reiškia tikėjimą, o „gėrimas“ reiškia žinojimą.
Tačiau „Hamano noras“ atvirkščiai:
„Gėrimas yra didesnis už valgymą“.


Klausia, kaip gali būti, kad Kūrėjas padarytų vaišes pagal nusidėjėlio norą?
Ir atsako: „Nėra prievartos“.
Tai reiškia, kad gėrimas nebuvo privalomas.
Kaip paaiškino išminčiai, parašyta:
„Ir paslėpė Moše veidą, nes bijojo „matyti“ (Kūrėją).
Ir kaip užmokestį už „veido paslėpimą“, nusipelnė „matyti“ Kūrėjo atvaizdą“.
Tai reiškia, kad jei žmogus gali atsisakyti kokio dalyko,
t.y. gali padaryti šiam dalykui „masachą“ – ekraną,
tada žmogus nusipelno gauti šį dalyką.
Kaip parašyta: „Suteikiau pagalbą didvyriui“ (Tehilim 89 – 20),
t.y., jei žmogus yra „didvyris“ ir gali eiti Kūrėjo keliais,
tada Kūrėjas „suteikia pagalbą“.


Parašyta: „Gėrimas pagal įstatymą“, kas tai per „įstatymas“?
Tai reiškia, kad „nėra prievartos“, t.y. iš pradžių nenorėjo gerti,
tačiau paskui, kai pradėjo gerti, įsitraukė,
ir jau tapo priklausomi nuo „gėrimo“.
Ir todėl, norėdami „judėti į priekį“, turėjo „gerti“.
Tai vadinasi „prievarta“,
todėl ta karta atmetė Mordechajaus (Toros) įstatymą.
Apie tai pasakė išminčiai:
„Ši karta buvo pasmerkta sunaikinimui, nes mėgavosi nuo nusidėjėlio stalo“.
Iš tikro, jei būtų priėmę „gėrimą“ iš aspekto „nėra prievartos“,
nebūtų anuliavę Mordechajaus noro, kuris yra „Izraelio įstatymas“.
Tačiau, kai priėmė „gėrimą“ iš „prievartos“ aspekto,
patys panaikino „Toros įstatymą“, t.y. „Izraelio (tiesiai į Kūrėją) aspektą“.
Juk „Toros įstatymas“ yra „valgymas didesnis už gėrimą“,
t.y. „gėrimo“ aspektas – tai „chochmos šviesos“ atvėrimas,
dar vadinamas žinojimu.
Ir „valgymas“ – tai „chasadim šviesos“ aspektas,
ir tai tikėjimo paslaptis.


Dar parašyta: „Po šitų dalykų, karalius išaukštino Hamaną“.
Turime žinoti, kad „po šitų dalykų“, reiškia po to,
kai Mordechajus išgelbėjo karalių nuo Bigdano ir Terešo suokalbio.
Iš tikro protas įpareigoja,
kad karalius turėjo išaukštinti Mordechajų?
Tada, kodėl parašyta, kad „karalius išaukštino Hamaną“?


Įeinant į vidinį „Megilat Ester“ suvokimą, „po šitų dalykų“ reiškia,
po viso Mordechajaus triūso ir pastangų, kurį jis padarė.
Ir po visos padarytos analizės norėjo Karalius,
(kalbama apie Kūrėją, Pasaulio Karalių),
duoti Mordechajui užmokestį,
už tai, kad jis dirba tik „lišma“ (dėl Kūrėjo).
Bet yra taisyklė, kad „apatinis“ negali nieko gauti be reikmės,
t.y. „nėra šviesos be indo“,
kur „indas“ yra vadinamas trūkumu.
Tačiau, kai Mordechajui nieko nereikia sau,
todėl kaip gali jam Karalius ką nors duoti?
Taigi, jei Karalius būtų paklausęs Mordechajaus,
ką jam duoti už pastangas?
Mordechajaus – „teisuolis“, būtų atsakęs,
kad jo visas darbas yra tik „sąlygojimas“,
todėl nėra pas jį jokio noro „pakilti pakopomis“,
ir jis pasitenkina „trupučiu“ ką turi.
Todėl pas Karalių buvo noras duoti Mordechajui „chochma“ (išminties, malonumo, kūrimo tikslo) šviesą, kuri išeina iš „kairės linijos“.
Tačiau Mordechajaus darbas buvo vien tik „dešinės linijos“ (tikėjimo, sąlygojimo) darbas!?


Ką padarė Karalius?
„Išaukštino Hamaną“, t.y. suteikė „kairei linijai“ svarbumą, ir todėl:
„Pastatė jo sostą virš kitų ministrų“.
Ir taip pat davė jam valdžią, kaip parašyta:
„Visi karaliaus tarnai turėjo klauptis ir lenktis prieš Hamaną, nes taip įsakė karalius“.
Tai reiškia, kad Hamano kelias visiems patiko labiau, nei Mordechajaus.
Ir todėl visi judėjai, buvę Šušano mieste, priėmė Hamano valdžią,
nes jiems buvo labai sunku suprasti Mordechajaus idėją.
Iš tikro visi suprato, kad yra žymiai lengviau eiti Kūrėjo keliu „kairės linijos“ principu,
kuris vadinamas „žinojimu“.
Todėl jie paklausė Mordechajaus:
„Kodėl tu nusižengi karaliaus įsakui“?
Tačiau, kai pamatė, kad Mordechajus tvirtai laikosi savo principo, t.y. eiti tikėjimo keliu,
visi „įėjo į sumaištį“, ir „nežinojo su kuo yra tiesa“.
Ir tada visi nuėjo paklausti Hamano, kaip parašyta:
„Ir pasakė Hamanui, nodėdami pamatyti, ar pasitvirtins Mordechajaus žodžiai,
nes jis pasakė jiems, kad yra judėjas“.
Tai reiškia, kad judėjų kelias yra: „Valgymas (tikėjimas) didesnis už gėrimą (žinojimą)“,
nes judaizmo (Toros) pagrindas yra tikėjimas.
Iš tikro „tikėjimo kelias“ tai – „Mordechajaus kelias“,
kuris tvirtino, kad tik jis eina pagal Toros principus,
o kitas kelias yra vadinamas „avoda zara“ (stabmeldystė).


Tačiau Mordechajaus nesutikimas su Hamanu, sukėlė Hamanui didelį nepasitenkinimą.
Kaip parašyta:
„Tačiau visai tai man nieko nereiškia,
kol aš matau judėją Mordechajų, sėdintį prie karaliaus vartų“.
Tai reiškia, kad Mordechajus tvirtino,
kad tik jo, o ne Hamano kelias yra „Karaliaus vartai“.
Dabar supraskime, kas parašyta:
„Ir Mordechajus žinojo“,
t.y. išeitų kad tik vienas Mordechajus žinojo, bet juk parašyta:
„Ir Šušano miestas buvo sumaištyje“, t.y. visi žinojo?!
Tačiau kaip paaiškinta, kad Šušano miesto gyventojai buvo sumaištyje,
nes nežinojo „su kuo yra tiesa“,
todėl tik – „Mordechajus žinojo“.
Tai reiškia, kad Mordechajus žinojo,
jei bus Hamano valdymas,
tai atneš pražūtį visai judėjų tautai (neduok dieve).
Ir tada pasaulyje bus panaikinta visiškai „Izraelio“ (tiesiai į Kūrėją) idėja (neduok dieve)...