kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

שלבי הסולם סביבה כגורם  

Šlavei aSulam Aplinkos svarba

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)


Yra žinoma, kad žmogus daugeliu atvejų randasi tarp žmonių,
kurie neina Tiesos (Toros) keliu.
Todėl šių žmonių mintys yra priešingos žmonių,
einančių Tiesos keliu, minčių.
Ir kadangi žmonių mintys „susimaišo“,
todėl neigiančių dvasinį kelią mintys „įeina“ į žmonių, norinčių eiti Tiesos keliu, mintis.


Todėl nėra kito patarimo,
tik išsirinkti tinkamą aplinką (knygas,mokytoją,draugus).

Tai reiškia, kad neturi būti jokių diskusijų, ginčų dvasiniais klausimais.
Viskas turi apsiriboti tik „kasdieniniais“, materialiais klausimais,
tada mintys „nesusimaišys“ dvasiniame lygyje.


Ir jeigu žmogus randasi tarp religinių žmonių(neinančių Toros keliu) ir pradeda ginčytis ir įrodinėti savo tiesas, „svetimos mintys“ įeina į galvą,
ir žmogus jau negali atskirti Tiesos ir priima kitų kaip savo mintis.
Kas liečia dvasinį darbą ir dvasines mintis, žmogus turi atsiriboti nuo pašalinių.
Iš tikro Tiesos kelias reikalauja mintyse niekada nesutikti su aplinkine nuomone.
Tai yra todėl, kad pasaulis eina žinojimo ir egoizmo principu,
o Toros kelias – tikėjimas ir sąlygojimas (malonią dvasią Kūrėjui).


Šventasis Zoharas rašo:
„Jei žmogus gyvena mieste, kur gyvena netinkami žmonės,
trukdantys jam laikytis Toros, žmogus tada turi pakeisti aplinką,
„išrauti“ save iš ten, ir „pasodinti“ į gerų žmonių, besilaikančių Toros ir priedermių vietą“.


Tora vadina žmogų עץ – ec, „medžiu“, o Toros priedermės panašios į „medžio vaisius“.
Parašyta Toroje (Dvarim 20):
„Jei sužinosi, kad šie vaisiai nevalgomi, sunaikink ir iškirsk juos.
„Sunaikink“ – šiame pasaulyje, „iškirsk“ – iš pasaulio, kuris ateis.“