kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

שלבי הסולם כי תצה צדיק וטוב לו צדיק ורע לו  

Šlavei haSulam „Teisuolis ir jam gerai, teisuolis ir jam blogai“

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Pas einančius tikėjimo ir sąlygojimo keliu, dvasiniame darbe randame keturias būsenas:


1) Pas žmogų yra egoistinės mintys ir jos niekina žmogaus dvasinį kelią.
Tačiau žmogus priima tai su meile ir sako: dabar yra pas mane galimybė vykdyti tikėjimo priedermę, einant aukščiau logikos, o kitaip būčiau pasilikęs įprastinėje būsenoje.
Tai panašu į „sugrįžimą iš meilės“, t.y. žmogus patenkintas savo būsena, nes tyčiniai nusikaltimai virsta nuopelnais.


2) Kai ateina pas žmogų egoistinės mintys su savo tvirtinimais, jam sunku juos nugalėti. Ir nors žmogus laimi šią dvikovą, tačiau jis nemėgsta tokių būsenų, nes tai labai sunkus darbas. Žmogui sunku išstovėti ir nugalėti kūną, kai jis girdi לשון הרע lašon hara (blogas kalbas).
Tai panašu į „sugrįžimą iš baimės“, nes tyčiniai nusikaltimai virsta tik klaidomis. Iš tikro žmogus labiau džiaugtųsi, jei pas jį iš vis neateitų tokios mintys.


3) Kai ateina pas žmogų „kūnas“ su „lašon hara“, žmogus pasiduoda tiems tvirtinimams ir neturi jėgų juos nugalėti. Taigi dėl to žmogus jaučiasi labai bjauriai, nes anksčiau manė, kad jis jau „dirba Kūrėjui“, o dabar pamato tikrą esmę.
Žmogus dėl to labai pergyvena, tačiau išeiti pats iš tos būsenos negali.
Todėl žmogui yra labai blogai būti tokioje padėtyje.


4) Kai ateina pas žmogų „lašon hara“ mintys jis lengvai sutinka su jomis, ir vykdo viską ką egoizmas jam liepia nesipriešindamas. Žmogus jau neatsimena, kad kažkada bandė dirbti Kūrėjo darbą, tačiau dabar jaučiasi gerai ir patogiai. Jis nepergyvena dėl to, kad randasi „šiukšlyne“, netgi mėgaujasi tuo...
Žmogus jau nebegalvoja apie gyvenimo tikslą, paprastai gera jam taip.


Šias keturias pakopas galima sulyginti, ką pasakė išminčiai:


1) Teisuolis ir jam gerai.


2) Teisuolis ir jam blogai.


3) Nusidėjėlis ir jam blogai.


4) Nusidėjėlis ir jam gerai.


Ir nors išminčiai kalba apie aukštesnes būsenas, tačiau santykinai mes galime padaryti tokį palyginimą.