kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אתה יוצר אור ובורא חשך עושה שלום ובורא את הכל ואלו כרית לי אוזן לשמוע אתה באהבת נפש לנצחיות ולא הראיתני איך עיניך צופיות מסוף העולם עד סופו דייני. בעל הסולם דייני. Tu (Kūrėjau) sukuri šviesą ir sutveri tamsą, darai taiką ir sutveri viską, ir jeigu Tu būtum man tik davęs išgirsti Tave su amžina sielos meile, bet nebūtum atvėręs man akių ir parodęs, kaip Tavo akys apžvelgia visą pasaulį nuo vieno galo iki kito – man užtektų ir tiek. (Baal Sulamas „Man užtektų ir tiek“).

שלבי הסולם מועדים שעשה לי נס במקום הזה  

Šlavei haSulam „Padarė man stebuklą šioje vietoje“

ravas Baruchas Ašlagas

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


4.


Reikia žinoti, kai žmogus prašo Kūrėją,
kad Jis priartintų žmogų dvasiniam šventam darbui „Dangaus vardu“,
jam dažniausiai atrodo, kad Kūrėjas visai negirdi jo maldos.

Juk žmogus tiek daug kartų meldėsi ir viskas ח''ו (chas ve šalom, neduok dieve) veltui,
t. y. Kūrėjas neišgirdo jo maldos.


Apie tai Baal Sulamas pasakė:
„Žmogui reikia tikėti tuo, kad priežastis, jog jis dabar meldžiasi Kūrėjui, nebuvo paties „susižadinimas“.
Iš tikro dar prieš tai, kai žmogus atėjo melstis, Kūrėjas jau atsakė į jo maldą.


Kokiu būdu?
Tai reiškia, kad žmogus dabar nori melstis Kūrėjui ir susirišti su Juo,
ir tai – labai svarbus ir didelis dalykas.
Žmogus turi džiaugtis tuo, kad Kūrėjas davė jam norą,
troškimą ir galimybę melstis Jam.
Dabar galime suprasti išminčių žodžius:
Rabi Šimonas ben Jochajus sako:
„Ateik ir pažiūrėk, koks mylimas yra Izraelis Kūrėjui.
Visur kur tik eina Izraelis į tremtį, Šchina su jais“.


„Izraelio tremtis“ reiškia, kad aspektas „Izraelis“ (Isra El – „tiesiai į Kūrėją“) žmoguje nutolo nuo Kūrėjo, todėl žmogus jaučia kančias, kad aspektas „Izraelis“ yra tremtyje.
Ir žmogus negali dirbti „Dangaus vardu“,
nes jis yra kitų tautų – „norų“ valdžioje.
Taip pat reikia paklausti:
Kodėl būtent dabar žmogus jaučia, kad jis nutolęs nuo Kūrėjo?
Juk visai neseniai žmogaus troškimai buvo tik nusipirkti naują mašiną,
geresnį butą, ar patogesnius baldus ir pan...
Ir staiga žmogus jaučia skausmą, kad jis nutolęs nuo Kūrėjo?


Atsakymas: „Šchina su jais“, t. y. Šchina davė žmogui pajausti,
kad jis nutolęs nuo Kūrėjo.
Tai ir yra:
„Dar prieš tai, kai žmogus pradeda melstis Kūrėjui, Kūrėjas jam jau atsako“.
Tai reiškia duoda norą ir troškimą melstis.