kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

השלום  

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį4. (2)


Būtinumas laikytis „Gamtos dėsnių“


Iš tikro dabar galime „Dieviškus“ įstatymus vadinti – „Gamtos įsakymais (priedermėmis)“.
Arba atvirkščiai, nes tai yra vienas ir tas pats dalykas.
Ir dabar mums labai svarbu įsižiūrėti į „Gamtos įsakymus (priedermes)“ ir sužinoti,
ko Ji reikalauja iš mūsų, kad nebūtumėme nubausti be jokio gailesčio.
Jau sakėme, kad „Gamta“ įpareigoja žmonių rasę gyventi visuomenės gyvenimą,
ir tai yra visiems aišku, bei paprasta.
Tačiau mums reikia įsižiūrėti į įsakymus, priedermes,
kurias, gyvenant visuomenėje, „Gamtos“ aspektas mus įpareigoja vykdyti.


Ir bendru atveju mes privalome vykdyti tik dvi priedermes – įsakymus,
kuriuos galima apibrėžti: „gavimas“ ir „atidavimas (sąlygojimas)“.
Tai reiškia, kad kiekvienas visuomenės narys privalo gauti iš visuomenės viską,
kas yra būtina jo poreikiams,
ir taip pat pagal savo galimybes atiduoti visuomenės naudai.
Todėl, jei kas nors prasižengia šiems dviems bendriems įstatymams ir nuostatom,
turi būti baudžiamas be gailesčio.


Iš tikro į „gavimo“ įsakymus – priedermes mums nereikia ypatingai įsižiūrėti,
nes jų nesilaikant, bausmė ateina iškart, be jokio atidėjimo.
Tačiau nevykdant antros grupės priedermių – įsakymų, tai yra „atidavimo (sąlygojimo)“ visuomenei, bausmė neateina iš karto.
Ir ne tik, kartais bausmė pas mus gali ateiti netiesiogiai,
todėl nėra griežtai ir tiksliai laikomasi šių priedermių – įsakymų.


Iš tikro dėl šios priežasties žmonija yra „kepama ant silpnos ugnies, gilioje keptuvėje“,
nes „kalavijas, badas“ ir kitos panašios „nelaimės“ iki šiol neatsitraukė nuo mūsų.
Ir nuostabiausia yra tai, kad „Gamta“, kaip „patyręs ir gerai kvalifikuotas teisėjas“,
baudžia žmoniją pagal jos išsivystymo lygį.
Matome, kad kuo daugiau vystosi žmonija,
tuo didesnės ir „įmantresnės“ bėdos „užgriūna“ ant mūsų.


Iš tikro prieš tavo akis „eksperimentinio pagrindo, mokslinis tyrinėjimas”,
kad mes esame Palaiminto Kūrėjo įpareigoti visomis savo išgalėmis vykdyti „meilės artimui“ priedermę visa jos apimtimi.
Ir joks žmogus negali „sumažinti“ šios priedermės vykdymo,
nepažeisdamas visos visuomenės laimės ir pasisekimo.


Juk kol mes „tingėsime“ vykdyti šią priedermę visa jos apimtimi,
„Gamta“ neatsitrauks nuo mūsų ir nesiliaus mūsų bausti ir „keršyti“ mums.
Ir įvertindami dabartines ant mūsų „užgriūnančias“ nelaimes, mes turime žinoti,
kad bausmės „kalavijas“ yra „ištrauktas“ ir ateičiai.
Iš tikro iš visų istorinių „pamokų“ mes turime pasidaryti teisingą išvadą:
„Galiausiai „Gamta“ tikrai mus nugalės“.
Ir mes galiausiai visi kartu būsime priversti visi kartu vykdyti „Gamtos“ priedermes – įsakymus visa apimtimi.