kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

פרי חכם אגרות קודש מח  

„Šventi laiškai“ psl. 48

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį(Ištraukos)


Parašyta: „Kai mokinys eina į tremtį, mokytojas ištremiamas kartu su juo“.
Paaiškinimas.
Sunku suprasti, kaip gali atsirasti abejonės pas mokinį dėl Toros ir dvasingumo,
kad jis nukristų iš savo lygio, tuo metu kai mokinys yra susijungęs su tikru mokytoju?
Tačiau mokiniui „kritimo” metu atrodo, kad mokytojas taip pat „krenta” kartu su juo (neduok dieve).
Ir taip yra iš tikrųjų, nes mokinys negali įvertinti mokytojo.
Iš tikro mokinys vertina tik tuo dydžiu, kokį jaučia širdyje,
t.y. atrodo jam, kad mokytojas yra žemas ir menkas.
Todėl kokiu dydžiu mokinys vertina mokytoją reiškia, kad mokytojas „ištremiamas” su juo.


Egipto tremtis ir pavergimas prasideda:
„Ir pakilo naujas karalius Egipte, kuris nežinojo Josefo” ( Šmot 1 – 8).
Todėl kiekvieno smegenyse atsivėrė naujas valdymas, nes jie nukrito iš ankstesnės pakopos, t.y.
„Kai mokinys eina į tremtį, mokytojas ištremiamas kartu su juo“.
Ir savaime suprantama „nežinojo Josefo“, nes nežinojo tikro Josefo lygio, bet tik tokį, kokį „atvaizdavo” jų širdys.
Todėl Josefo „atvaizdas” jų širdyse buvo toks, kaip ir jų pačių – žemas.


Iš tikro nuo aspekto „nežinojo Josefo“ ir prasidėjo tremtis.
Jei to nebūtų, teisuolis iš tikrųjų galėjo juos apsaugoti, todėl nebūtų jokios tremties ir pavergimo.
Pavergimas buvo:
בחומר ובלבנים“, „Bechomer ubelevanim” – „Statybinių medžiagų ir plytų gaminimu”.
„Medžiaga” חומר – paslaptis „Stipri (חמור) nuodėmė”.
Tai reiškia, kai yra nusidedama net mintimis.


„Plytomis“ – paslaptis „atgaila” (תשובה).
Tai reiškia, kad nusipelnė „aukštutinio” pasigailėjimo ir trumpam gavo „aukštutinę” šviesą dėl tikėjimo šventais Tėvais.
Todėl buvo „išbalintos“ נתלבנו (lavan – baltas ir levenim – plytos, ta pati šaknis) jų nuodėmės.
Tačiau ne pastoviai, bet tai vėl „apsiversdavo” sunkiais lauko darbais.


Tai reiškia, kad „sunkiu darbu” yra pažeidžiamos daugelis priedermių.
Todėl „faraonas” פרעה – „faro”, yra vadinamas פה – „Pe” burna רע – „Ra” bloga.
Iš tikro Egipto tremtyje buvo „Blogos burnos“ valdymas, nes Izraelis vėl grįždavo prie savo nuodėmių.
Ir nors nusipelnė „aukštutinio” švytėjimo, tačiau šis švytėjimas negalėdavo įeiti į „vidų”.
„Bloga burna“ yra prieš „Šventą burną“.
Todėl „Bloga burna“, t.y. „Sprandas”, užtverdavo šviesai, sklindančiai iš galvos, kelią ir čiulpdavo bei pagrobdavo visą gausybę, kuri tik nusileisdavo Izraeliui.


Ir tai paslaptis:
„Nei vienas vergas negalėdavo pabėgti iš Egipto“,
nes faraonas padarė didelius burtus išėjimuose iš Egipto.


Iš to aiškus pasakymas:
„Aš žinau, kad neleis jums Egipto karalius išeiti iš Egipto, net stipria ranka“.
Tai reiškia, kad Kūrėjas pranešė Moše, savo tarnui,
kad jokia „stipri ranka” ir jokios pasaulio jėgos negali įveikti šios blogos klipos (netyros jėgos).
Iš tikro šis blogis nepasiduoda niekam, tik pačiam Kūrėjui.
Ir tai paslaptis: „Aš (Kūrėjas) ir ne joks pasiuntinys“.
Taip pat: „Ir ištiesiu savo ranką ir suduosiu Egiptui ...ir suteiksiu malonę jums egiptiečių akyse“.


Dabar, su Kūrėjo pagalba, paaiškinsime išvadavimo prasmę ir Moše misiją.
Parašyta:
„Atsakė Moše, juk jie nepatikės manim..., pasakys: nebuvo tau pasirodęs Kūrėjas“.
Tai reiškia, kad „Šventa burna” buvo tremtyje.
Ir tai paslaptis, kad Moše buvo:
„Sunkios burnos” – nekalbus ir „Sunkaus liežuvio” – sunkiai reiškiantis mintis.


Todėl Moše, רעיא מהימנא „Raja Meheimana” – „Ištikimas Vedlys”, tvirtino Kūrėjui:
„Juk jie netikės manim“.
Net jeigu Kūrėjas „suriš” Izraelį su Moše, ir „nuleis” Izraeliui šviesą, „faraono klipa” iščiulps ir pagrobs šią šviesą iš jų.
Iš tikro nors Izraelis ir bus susijungęs su Moše, tačiau – „vis tiek jis nepaklausys mano (Moše) balso“.


Ir nors juos valdė „faraono klipa”, bei „ burna” ir „kalbos” buvo tremtyje, tačiau jei Izraelis būtų pilnai patikėjęs „Raja Meheimana”, jis galėjo išgirsti ir suprasti Moše balsą.
Šis Moše „balsas” yra virš „burnos” ir „kalbų”, kurie buvo tremtyje.
Tai reiškia, jei būtų Izraelis sutvirtėjęs tame, iš tikro galėjo išsigelbėti iš „faraono klipos”.

Apie tai Moše ir skundėsi Kūrėjui:
„Juk jie pasakys: nepasirodė tau Kūrėjas“.
Tai reiškia: „Ir pakilo naujas karalius Egipte, kuris nežinojo Josefo“.
Ir kai Izraelis nusidėjo חומר „Chomer” (medžiagos) aspektu, jis nebetikėjo Moše – „Raja Meheimana”, didumu.
Todėl, kaip galėjo Moše išgelbėti juos iš šios blogos ir stiprios klipos?
Tada Kūrėjas davė Moše tris ženklus vieną po kito ir pažadėjo, kad padės jam iš Dangaus.
Tai reiškia, kad tai įtikins Izraelio sūnus.
Ir kai jie priims iš Moše šiuos ženklus, bei patikės jais, ir pradės klausyti Moše balso,
tada Moše galės išvaduoti juos iš šios karčios tremties...