kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

Rabi Jehošua Aleksander Sander Horovic – Baal aSulamo mokinys (2)Visiškas atsidavimas


Yra pasakojama, jog rabi Jehošua Horovic motina uždraudė jam keltis naktimis ir iki ryto mokytis pas Baal aSulamą.

Rabi Jehošua atsakė, kad jam būtinai reikia turėti mokytoją ir kad jis žino tik du tikrai vertus žmones pasaulyje: vienas yra Izraelyje ir tai Baal aSulamas, o kitas – rabi iš Belzo, yra užsienyje.

Ir jei ji neleidžia jam eiti pas Baal aSulamą, tai jam teks vykti į Lenkiją pas rabi iš Belzo, nežiūrint į tai, kad nuvykti ten labai sudėtinga.

Tai pasakęs, iš karto ėmė krautis daiktus...

Mama išsigando ir pasakė, jog iš tikrųjų mato, kad jis tam atsidavęs visa siela, todėl leidžia jam eiti pas Baal aSulamą...Anuliavimasis


Po mokytojo Baal aSulamo mirties, rabi Jehošua tapo ravo Barucho mokiniu.

Ir nors rabi Jehošua buvo vienas iš pirmųjų Baal aSulamo mokinių ir pats buvo pasiekęs labai aukštas dvasines pakopas, tačiau jis „nulenkė galvą“ prieš ravą Baruchą Šalomą ir besąlygiškai prieš jį anuliavosi.

Jis dažnai atvykdavo į Bnei Braką mokytis kartu su Baal Sulamu.

O ravas Baruchas savo ruožtu kiekvieną savaitę atvykdavo pas rabi Jehošua į Jeruzalę, ir jo namuose vesdavo pamokas, taip pat kartu su juo mokydavosi dar keletą valandų.

Tarp jų užsimezgė labai artima, šventumu paremta draugystė.

Po rabi Jehošua mirties, ravas Icchakas Agasi apie jį pasakė:

„Rabi Jehošua pasiekė visą savo sielos pakopos dydį“.

Tai yra, ištaisė viską, ką turėjo ištaisyti šiame pasaulyje ir iškeliavo į amžiną pasaulį tyras ir laisvas nuo bet kokių egoistinės meilės apraiškų.


Rabi Jehošua paliko šį pasaulį 1972 metų 12 sivano mėnesio dieną.