kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

Rabi Jehuda Brandvainas - Baal aSulamo mokinysRabi Jehuda Brandvainas kiekvieną naktį keldavosi mokytis švento Zoharo ir Ari raštų.

Likimas, tiksliau Kūrėjo valdymas, lėmė, kad tame pačiame name

senamiestyje apsigyveno ir Baal aSulamas.

Todėl rabi Jehuda Brandvaino kelias į susijungimą ir ryšį su Baal aSulamu buvo trumpas.

Jis buvo vienu didžiausiu Baal aSulamo mokinių.


Prabėgus keliems metams jis tapo Baal aSulamo svainiu.

Mirus pirmai jo žmonai, rabi Šlomo Veksler dukrai, jis vedė Lėją, Baal

aSulamo žmonos seserį. Baal aSulamas savo laiške rašė apie šias vestuves:

„Lėja netrukus ištekės. Jaunikis – didelis išminčius, mokytojas, rabi iš

Stretino ir magidi iš Mezrič anūkas“.


Rabi Jehuda buvo labai artimas Baal aSulamui.

Iki tiek, kad net ravas Baruchas Šalomas yra pasakęs, kad tik iš tikrųjų du

mokiniai pilnai suprato jo tėvo Baal aSulamo mokymą: pirmas buvo pats

ravas Baruchas Šalomas, o kitas – rabi Jehuda Brandvainas.

Taip pat rabi Binjaminas Simkovski yra patvirtinęs, kad kartą jam Baal

aSulamas pasakė, kad tik du jo mokiniai pilnai suprato jo mokymą ir tai

yra jo sūnus ravas Baruchas Šalomas ir rabi Jehuda.

Todėl visai nenuostabu, kad Baal aSulamas siuntė rabi Jehudą skaityti

paskaitų į Tel Avivą ir į Tveriją.

O kartą rabi Jehuda pasakė ravui Moše Baruchui Lembergeriui:

„Viską, ką rabi Chaimas Vitalis paliudijo apie šventą Ari, viską tą

patį aš galiu paliudyti apie mokytoją Baal aSulamą“.

Šis pasakymas rodo didžiulį jo artumą Baal aSulamui.Baisus nepriteklius


Ravo Jehuda Brandvaino namuose buvo didžiulis nepriteklius ir skurdas.

Ravas Efraimas Meincbergas pasakojo:

„Vieną rytą pas rabi Jehuda į spaustuvę (tai spaustuvė, kurią jis įkūrė

būtent Baal aSulamo knygų spausdinimui) verkdama atėjo jo žmona.

Ji pasakė, kad namuose visiškai nėra ko valgyti, nėra nieko – nei duonos,

nei pieno, kad vaikus į mokyklą išsiuntė nevalgiusius.

Ir kad ji pati jaučia didelį silpnumą, nes jau ilgas laikas, kaip ji nevalgiusi.

Rabi Jehuda atsiduso ir pasakė, kad neturi nei skatiko.

Ten buvo vienas žmogus, kuris girdėjo apie jų problemas.

Jis davė porą smulkių monetų, už kurias ravo Jehuda žmona nupirko

gėrimo pavadinimu „Sus“, ir išėjo namo.


Rabi Baruchas Icchakas Meincbergas pasakojo:

„Baal aSulamo prašymu ravas Jehuda Brandvainas važiuodavo į Tveriją skaityti paskaitų.

Jis išvykdavo į Tveriją sekmadienį ir grįždavo ketvirtadienį.

Kartą rabi Jehuda grįžo į Jeruzalę penktadienį vakare ir atėjo pas mano tėvą į namus.

Jis sutiko mano tėvą su didžiule meile ir kažką pašnibždėjo jam į ausį.

Paskui tėvas mums papasakojo, jog ravas Jehuda jam pašnibždėjo, kad

beveik visą savaitę Tverijoje jis praktiškai nieko nevalgė ir jau yra „ant ribos“.

Mano tėvas tučtuojau paruošė jam vaišes iš Šabatui pagaminto maisto.

Ravas Jehuda pavalgė ir iškart atsigavo.

Ir yra visiškai suprantama, kodėl atėjo pas mus, o ne į savo namus – juk jis

žinojo, kad jo namuose nėra maisto...“.


1935 metais ravas Baruchas ir ravas Jehuda statė Chevrono policijos pastatą.

Tai darė tam, kad užsidirbtų pragyvenimui.

Nes tuo metu buvo ypatingai sunkus laikotarpis, ir tas, kas nedirbo, buvo pasmerktas pražūčiai.

O 1936 metais ravas Jehuda ir ravas Baruchas statė Mokymo namus Bnei Brake.

1943 metais rabi Jehuda Brandvainas persikėlė gyventi į Tel Avivą.

1946 metais į Tel Avivą persikėlė taip pat ir Baal aSulamas.

Ir vėl rabi Jehuda buvo šalia savo mokytojo.