kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

השלום 

Taika

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį6. (3)


Mišna: „Viskas yra duodama už užstatą, o „tinklas“ užmestas ant visų „gyvųjų“


Toliau aiškina rabi Akiva:
„Parduotuvė atidaryta“,
t. y. pasaulis mūsų akimis atrodo, kaip „atidaryta parduotuvė“ be šeimininko,
kur kiekvienas praeivis gali pasiimti ką tik nori už dyką.


Tačiau rabi Akiva perspėja:
„Pardavėjas vaikšto ir stebi“.
Tai reiškia, kad nors nesimato jokio „Pardavėjo“, žinok, kad Jis yra, o tai,
kad nereikalauja sumokėti iš karto, nes duoda „į skolą“.
Ir jei paklausi: iš kur žino, kiek kas paima?


Į tai atsako:
„Sąskaitos knyga“ atverta, o ranka rašo“.
Iš tikro yra bendra „sąskaitos knyga“,
kur yra įrašomi visi žmonių veiksmai,
be jokio praleidimo.
Tai reiškia, kad čia yra kalbama apie „vystymosi dėsnį“,
kurį nustatė Kūrėjas žmonijai, visada „stumiantį“ ją priekį,
kur žmonijos klaidos ir „blogas elgesys“ pats sukuria „geras būsenas“.


Ir visos „geros būsenas“, tai ne kas kita,
o prieš tai buvusių blogų būsenų „darbo vaisius“.
Tai reiškia, kad „bloga ar gera“ būsena nėra vertinama,
kaip atskirai egzistuojanti, bet viskas yra vertinama pagal galutinį rezultatą.
Todėl kiekviena būsena, priartinanti žmoniją prie jos tikslo vadinasi „gera“,
o nutolinanti nuo tikslo – „bloga“.


Kaip jau sakėme, kad šiuo būdu yra sudarytas „vystymosi dėsnis“,
kur visi „sugadinimai“ ir „nuodėmės“ skaitosi, kaip sąlygojančios „gerą būseną“.
Tai reiškia, kad kiekvienos būsenos egzistavimo laikas yra apspręstas tik blogio šioje pakopoje padidėjimu, tokiu dydžiu, kad visuomenė jau negali šio blogio iškentėti.
Ir tada visuomenė „sudreba“ bei „nusimeta“,
bei panaikina šį blogį ir pereina į „geresnę būseną“ šios kartos ištaisymui.


Taip pat „nauja būsena“ egzistuoja tol,
kol jau „sekantis blogio kiekis“ susikaupia į pakankamą dydį.
Ir, kai jau visuomenė nebegali daugiau iškentėti,
tada šis blogis vėl yra „panaikinamas“ ir yra pastatoma „nauja“ „patogesnė“ būsena.
Taip vienos būsenos „išanalizuoja“ ir keičia kitas, pakopa po pakopos,
kol bus ateita prie galutinės būsenas, kurioje visai nebus „blogio kibirkščių“.


Iš tikro matome, kad svarbiausias veiksnys,
iš kurio išauga „geros būsenos“ tai ne kas kitas,
bet visi „sugadinti veiksmai“,
t. y. kiekviena „nuodėmė“ ir „nusikaltimai“, esantys kartoje.
Tai reiškia, kad visi nusikaltimai susikaupia „vienas prie kito“ iki pakankamo dydžio,
kai jau visuomenė negali jų iškęsti, tada ji „sulaužo“ šį blogį, ir pereina į geresnę būseną.
Ir matome, kaip kiekviena „blogybė“ virsta į, „stumiančią“ progresą į priekį, jėgą,
kurios dėka išsivysto „teisinga ir gera“ būsena.