kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
                                                      4.

 

Iš tikro „noras gauti“ turi praeiti keturis aspektus,

kurie yra pasauliuose ABJA,

nes yra didelis dėsnis, liečiantis „indų“ aspektą:

Šviesos įėjimas ir išėjimas daro indą norimą (tinkamą) savo vaidmeniui.

Tai reiškia, kad kol „indas“ dar neatsiskyrė kartą nuo savo „šviesos“,

jis yra įjungtas į „šviesą“ ir anuliuojasi prieš ją, kaip žvakė prieš fakelą.

 

Ir šis „anuliavimasis“ išplaukia iš to, kad „indas“ yra „šviesos“ priešingybė,

nutolusi nuo vieno krašto iki kito.

Tai reiškia, kad „šviesa“, tai –  „šefa“ (gausybė),

išplaukianti iš Kūrėjo „Esmės“ (Acmuto),

t. y. iš  „ješ mi ješ“ (egzistavimas iš egzistavimo) iš „kūrimo minties“ Ein Sofe Palaimintam.

 

Iš tikro „šviesa“ visa yra „sąlygojanti“ (atiduodanti),

ir nėra joje „noro gauti“ aspekto nei trupučio.

Ir priešingai „šviesai“ yra „indas“,

t. y. jis yra didelis „noras gauti“ šią „šefą“.

Tai ir yra visa „atsinaujinančios“ kūrinijos „šaknis“,

todėl nėra joje „sąlygojimo“ aspekto išvis.

Ir todėl, būdami „surišti“ vienas su kitu (šviesa su indu),

„noras gauti“ anuliuojasi prieš, jame esančią, „šviesą“.

 

Tai reiškia, kad „indas“ savo formą indas nustatyti tik tada,

kai „šviesa“ nors vieną kartą išeina iš jo.

Ir kai „šviesa“ išeina iš „indo“,

jis pradeda labai trokšti šviesos,

ir šis troškimas nustato ir apsprendžia tinkamą „noro gauti“ formą.

Todėl, kai „šviesa“ vėl sugrįžta ir „apsivelka“ indu,

tada „šviesa“ ir „indas“ skaitosi dviem atskirais aspektais,

t. y. „ indu“ ir „šviesa“, arba „kūnu“ ir „gyvybe“.

Ir labai įsižiūrėk į tai, nes tai giliausias iš giliausių dalykų.